Muzejní počin roku

Oživení areálu Kláštera sv. Anežky České
Projekt navazuje na rozsáhlou revitalizaci areálu Kláštera sv. Anežky České s cílem oživit historické prostory a klášterní zahrady a vytvořit z nich místo pro trávení volného času jak pražských rezidentů, tak tuzemských i zahraničních turistů. Zcela nově byly návštěvníkům zpřístupněny dvě klášterní zahrady se sochami předních českých autorů, mimo jiné Aleše Veselého, Jaroslava Róny, Stanislava Kolíbala, Františka Bílka nebo Karla Malicha. V interiérech areálu vznikly nový prohlídkový okruh, včetně jeho dětské varianty, a expozice lapidária. Vedle výstavního programu ožívá v průběhu roku klášterní komplex řadou nejen kulturních aktivit. V rámci projektu Anežka LIVE! byly realizovány již desítky programů, včetně výtvarných, hudebních, divadelních a filmových aktivit, workshopů, tematických komentovaných prohlídek či netradičních sportovních aktivit. Celý areál, včetně zahrad, je přístupný celoročně.
22/2017
Národní galerie v Praze
Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
+420 220 397 236, +420 220 397 276
genreditel@ngprague.cz
http://www.ngprague.cz
00023281
Ministerstvo kultury České republiky


Povinné přílohy

Cílem projektu bylo oživit areál Kláštera sv. Anežky České a vytvořit z něj místo pro kvalitní trávení volného času jak pražských rezidentů, tak tuzemských i zahraničních turistů. Přestože Anežský klášter patří k nejvýznamnějším gotickým památkám České republiky, nepatřil do loňského roku mezi místa, která by poutala větší návštěvnickou pozornost, vyjma expozice středověkého umění Národní galerie v Praze. Rozsáhlá revitalizace areálu, realizovaná v posledních letech díky podpoře tzv. norských fondů, se tak stala výjimečnou příležitostí tuto skutečnost změnit a upozornit veřejnosti na historický a kulturní význam lokality. Národní galerie v Praze se rozhodla tohoto cíle dosáhnout nejen prostřednictvím tradičních nástrojů galerijní praxe, jako jsou expozice a výstavy, ale širokým spektrem aktivit pro rozmanité cílové skupiny včetně těch, kteří dosud NG nenavštěvovali a preferovali jiné způsoby trávení volného času. Zcela nově byly návštěvníkům zpřístupněny dvě klášterní zahrady se sochami předních českých autorů, mimo jiné Aleše Veselého, Jaroslava Róny, Stanislava Kolíbala, Františka Bílka nebo Karla Malicha. V interiérech areálu vznikly nový prohlídkový okruh, včetně jeho dětské varianty, a expozice lapidária. Ambit kláštera i nadále nabízí také unikátní haptickou expozici. V únoru 2017 zahájila NG letošní sezónu oživením sbírkové expozice středověkého umění výstavním projektem Očím skryté. Podkresba na deskových obrazech 14.–16. století ze sbírek Národní galerie v Praze. Prostor Svatyně Salvátora pak od dubna do září hostil část výstavy Gerharda Richtera – umělcův cyklus Březinka a monumentálních 12 skleněných tabulí. V červnu byl zahájen letní program Anežka LIVE! Z jeho umělecko-historického programu lze uvést např. tematické prohlídky areálu kláštera s netradičními průvodci nebo komentované procházky okolím kláštera zaměřené na historii, architekturu, ale i vazby kláštera na českou literaturu. Klášter hostí řadu hudebních vystoupení, zahájení literárního festivalu nebo recitaci slam poetry. Každý čtvrtek se klášterní zahrada během léta proměňuje v letní kino a úterky se nesou v duchu netradičních sportovních a pohybových aktivit: tai-chi, krav magy, jógy nebo tzv. strolleringu, cvičení s kočárky. Do programu v Anežském klášteře se zapojují také neziskové organizace a nadační fondy, které zde měli během léta možnost představit svou osvětovou činnost nebo uspořádat veřejnou sbírku. Koncept projektu byl sestaven tak, aby pestrost nabízených akcí přilákala široké spektrum návštěvníků, kteří se mohou do většiny akcí bezplatně zapojit, ale také mohou jen nerušeně sedět v zahradách. Aktivity vedoucí k oživení areálu Kláštera sv. Anežky České přivedly do historicky a kulturně významného objektu již desetitisíce návštěvníků. Klášterní komplex se postupně stává také vyhledávanou lokalitou pro externí pořadatele rozmanitých kulturních akcí – v letošním roce se stane například jednou z hlavních lokalit Festivalu světla Signal.


Uveďte prosím přímý kontakt:
doc. Dr. et PD. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.
+420 220 397 236, +420 220 397 276
genreditel@ngprague.cz

Nepovinné přílohy

Jiří Fajt, vedoucí týmu; Lucie Faulerová; Jan Fischer; Petr Kaiser; Tereza Ježková; Veronika Wolf.
Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru