Muzejní výstava roku

Umění emailu / Technika smaltu The Art of Enamelling / The Enamelling Technique
Výstava představuje historii i moderní podoby jedné z povrchových a výzdobných technik úpravy kovů – email/smalt. 3000 let emailérství je prezentováno širokým spektrem artefaktů uměleckého řemesla z muzejních a galerijních kolekcí či soukromých a církevních sbírek. Ve spolupráci se současnými producenty je osvětlen fenomén průmyslového zpracování smaltu a jeho uplatnění jako hiht-tech technologie. Opomenuta není ani současná umělecká tvorba či problematika restaurování emailérských děl. Cílem autorů výstavy je vysvětlit princip a vlastnosti emailu/smaltu a jeho funkční i estetické benefity a poukázat na emailérské artefakty jako na specifický segment kulturního dědictví, o který je třeba pečovat. Výstavní projekt zahrnuje řadu souvisejících aktivit, například experimentální rekonstrukce historických postupů a jejich dokumentace nebo krátkodobé tematické výstavy.
40/2017
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, 612 00 Brno
+420 541 214 419
info@tmbrno.cz
http://www.tmbrno.cz
00101435
Ministerstvo kultury ČR


Povinné přílohy

Výstava staví do centra pozornosti povrchovou a výzdobnou techniku úpravy kovů, která se užívá již 3 000 let a má před sebou skvělou budoucnost i jako higt-tech aplikace. Historický vývoj emailérství je představen na škále artefaktů uměleckého řemesla, od korunovačních či liturgických klenotů, přes exkluzivní předměty denní potřeby, po hodinky, šperky atd. Vysvětluje princip a vlastnosti emailu/smaltu a doceňuje jeho funkční i estetické benefity. Vystaveny jsou exponáty z muzejních a galerijních kolekcí či soukromých a církevních sbírek i fascinující spektrum rozličných produktů tovární výroby. Zahraniční produkce je prezentována na fotografiích ze světových paměťových institucí, z nichž některé jsou zpřístupněny touto formou vůbec poprvé. V neposlední řadě smaltované předměty a emailérské artefakty nazírá jako segment kulturního dědictví, o který je třeba pečovat, a proto prezentuje také práce špičkových restaurátorů. U vzniku a realizace projektu stálo Metodické centrum konzervace TMB, jež se systematicky zabývá ochranou a konzervací historických kovů. Na zdejších workshopech, v rámci kterých byly experimentálně rekonstruovány vybrané emailérské techniky, byla pořízena videodokumentace, jež spolu s výrobky z těchto rekonstrukcí tvoří osu prezentační koncepce. Samostatná část výstavy (zpracována ve spolupráci se současnými producenty), řeší fenomén průmyslového zpracování smaltu a jeho uplatnění na železe a litině od počátku 19. století po dnešek, úzce spjatý s regionem Brněnska. Práce se smaltem je stále inspirativní i pro současné umělce, jejichž tvorba je na výstavě rovněž zastoupena. Unikátní výstavní koncept vzbudil zájem i u zahraniční „emailérské komunity“, jež se bude prezentovat v rámci doplňujících aktivit, a je rovněž jedním z důvodů, proč je výstavní projekt přihlášen do soutěže GM.
Martin Hložek, Alena Krkošková, Alena Selucká, Pavla Stöhrová (garant výstavního projektu), Magdalena Urbanová
Technické muzeum v Brně
31.10.2017
3.6.2018
říjen 2017–červen 2018
út–ne
9–17, 10–18
Mgr. Pavla Stöhrová
stohrova@tmbrno.cz

Nepovinné přílohy

Ing. Richard Mátl
Umění emailu / Technika smaltu – katalog k výstavě; Plakát a pozvánka na vernisáž; Doprovodný film k výstavě a filmová upoutávka k výstavě; Reportáž z výstavy mediálního partnera Fler: https://vimeo.com/241949333
Po dobu 1. měsíce výstava repliky císařské koruny Svaté říše římské v souvislosti se stálou prezentací problematiky výroby kopií emailových destiček z této koruny. Interaktivní pracoviště pro 6 osob, seznamující např. s prací emailéra, designéra či konzervátora. V průběhu výstavy dochází k obměnám dílčích prezentací: 1) instalace prací výtv. spolku Artissimo, která vznikla cíleně pro výstavu (kolektivní mozaika Amazonas, obrazy, šperky); 2) email v medailérské tvorbě (výstava řádů a vyznamenání ČSR); 3) email v českém a zahraničních šperkařství. V Artissimu probíhají emailérské kurzy pod vedením jedné z autorek výstavy. Využíván je také lektorský program a výtvarná dílna přímo v TMB. Workshopy experimentální rekonstrukce emailérských technik a emailované mozaiky v letech 2016–2017. Doprovodný film využívající videodokumentace z workshopů a sbírek paměťových institucí. Mezinárodní odborná konference v květnu 2018.
https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/umeni/nova-expozice-v-technickem-muzeu-predstavi-smaltovane-vyrobky_452538.html https://www.zvut.cz/tema/tema-f38144/technicke-muzeum-priblizuje-umeni-emailu-neboli-smaltu-d158205; https://www.fler.cz/magazin/jedinecne-smalty-muzete-prave-ted-obdivovat-v-brne-2271; https://www.do-muzea.cz/technicke-muzeum-v-brne/umeni-emailu-technika-smaltu; Odkaz na zpravodajství televize B-TV, která 1. 10. odvysílala reportáž z výstavy o smaltu. Reportáž začíná v 5:31. http://www.b-tv.cz/videogallery/01-11-2017-2/; Události z regionu ČT – 30. 10. 2017 v 21. minutě: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/317281381991031-udalosti-v-regionech/video/578457

Fotogalerie

Pohled do první části výstavy – členění
Část věnovaná emailům v sakrálním umění
Průhled první částí výstavy
Instalace repliky císařské koruny, v pozadí monitor s rozšiřujícími informacemi a AV programem
Průchod do části věnované technickému smaltu, v pozadí oddělené stanoviště s filmovou projekcí
Část věnovaná současnému průmyslově zpracovávanému smaltu
Instalace historických a současných smaltovaných výrobků
Průhled do části věnované restaurování smaltu a současné umělecké práce se smaltem
Pohled na instalaci pracoviště emailéra v části věnované péči o smalt, vlevo umělecké dílo Lišák od Oliny Francové
Instalace současného umění v závěru pochůzné trasy výstavy

Videodokumentace

nahoru