18.11.2015

Křest knihy Proti času. Konzervovanie-reštaurovanie v Československu 1918–1971

24. listopadu 2015,

 

Nakladatelství UMPRUM si Vás dovoluje pozvat na křest knihy Zuzany Bauerové nazvané "Proti času. Konzervovanie-reštaurovanie v Československu 1918–1971", který se bude konat v úterý 24. 11. 2015 v 17 hodin v Café Sladkovský.

Studie představuje nejvýraznější období systematického formulování jednotlivých teoretických a praktických přístupů moderního konzervování–restaurování a systematického aplikování jejich zásad v praxi v Československu 20. století. Je zaměřená na tzv. klasické teorie konzervování–restaurování a jejich implementování do praxe nejvýraznějšími představiteli u nás: Bohuslavem Slánským a Karlem Veselým. Záměrem publikace je kriticky zhodnotit historii této disciplíny (1918–1971), v geograficky a politicky ohraničeném prostoru, zařadit ji do evropského kontextu a poukázat na ta specifika vývoje oboru, která formovala její samotný příběh v heterogenním prostředí mnohých autonomních center. Práce se soustřeďuje na interpretaci archivních pramenů, konzervátorsko-restaurátorských zpráv, teorií a publikovaných statí o konkrétních akcích, ošetřovaných dílech, metodických přístupech, kulturních a akademických institucích a o profesi samotné.
Publikace vychází ve slovenštině. Grafika Štěpán Marko.

Pozvánka (162 kB)

Zpět

nahoru