Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
7.8.2017

26. setkání českých, saských, bavorských a hornorakouských pracovníků muzeí na téma "Krásný starý nový svět. Archeologie v muzeích na cestě k budoucnosti"

24.–26. září 2017, Mikulov


Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Regionální muzeum v Mikulově, p. o., ve spolupráci se Saským zemským ústředím pro muzejnictví, Zemským ústředím pro nestátní muzea v Bavorsku, Svazem hornorakouských muzeí a Českým výborem ICOM, z. s.,

s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti

pořádají

 

26. setkání českých, saských, bavorských a hornorakouských pracovníků muzeí na téma

Krásný starý nový svět. Archeologie v muzeích na cestě k budoucnosti

Regionální muzeum v Mikulově, Velký zámecký sál, Zámek 1/4


Jednacími jazyky konference jsou čeština a němčina, přičemž bude zajištěn simultánní překlad z obou jazyků.
Účastnické poplatky ve výši 500 Kč/20 EUR budou vybírány při prezenci a zahrnují náklady na organizační zajištění konference, materiály pro účastníky a občerstvení během jednání.
Cestovné, stravné a ubytování si hradí účastníci setkání sami. Každý účastník konference si zajistí ubytování samostatně přímo v hotelu dle svého výběru! 

Přihlášky zasílejte na adresu: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1/4, 692 01 Mikulov nebo na e-mail: rmm@rmm.cz / pronajmy@rmm.cz

Pozvánka (1 MB)
Přihláška (1 MB)
Program (1 MB)
Mapa konference (228 kB)

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás