ČR / Pardubický kraj / Svitavy / Jevíčko /

Městské muzeum Jevíčko

Komenského nám. 169, Jevíčko, 569 43
http://www.jevicko.cz
Telefon: +420 461 326 346
Fax:
E-mail: infojevicko@seznam.cz
Poslední aktualizace: 2008
Je členem AMG: ne
Zřizovatel obecně:
Zřizovatel název: Město Jevíčko
Expozice: Sbírka archeologická (okolí Jevíčka a Malá Haná), porcelánu (západočeská oblast), fajánse (posthabánské období) a cínového nádobí. Cechy a řemesla v Jevíčku. Dějiny a kultura Malé Hané. Příběh židovské čtvrti v Jevíčku. Významné osobnosti Malé Hané. Krásy baroka v Jevíčku a okolí. Pravěké dějiny Malé Hané - nálezy z Jevíčka a okolí, popis vývoje osídlení Malé Hané. Výročí 110 let založení muzea (1898).
Obory: Archeologie, Barokní a rokokové umění, Cín, Církve – dějiny, liturgické předměty, Dokumentace vědy, techniky a práce – obecně, osobnosti, Historie, regionální historie, osobnosti, Keramika, Sklo a porcelán, Sochařství, Společnosti, spolky a sdružení, Vlastivěda regionu, Židé – dějiny, holocaust
Otevřeno: celoročně
Zavřeno: čtvrtek–úterý
Měsíce Dny Hodiny
I.–XII.St14–17
Vstupné základní: 5 Kč
Vstupné snížené: 2 Kč děti
Vstupné speciální:
Vstupné volné:
Poplatky:
Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: v němčině
Popisky v jiném jazyce: ne
Jazyk popisků:
Poslední návštěva:
Doba prohlídky: 30 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: neomezeno
Počet návštěvníků pro vstup: 3
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ne
Služby: Prodej regionálních publikací.
Umístění: Komenského náměstí, u městské věže.
Budova: Budova bývalého kláštera augustiniánů.
Památkově chráněná budova: Kulturní památka.
Rok založení: 1898
Charakter muzea:
Specializace: Kultura a dějiny Jevíčka a Malé Hané. Stará řemesla. Archeologie. Posthabánská keramika, selská jizba.
Specifická sbírka:
Je sbírka vystavena? ne
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES:
Instalace stálé expozice z roku: 2007
Poslední změny z roku: 2007
Katalog k expozici? ne
Pořádá muzeum výstavy? ano
Tématika výstav: Historie cechů a řemesel v Jevíčku. Fotografie Jevíčka. Krásy baroka v Jevíčku a okolí.
Tip pro návštěvníky: Keramické gotické panenky ze 14. století. Bronz. Kopí, sekery a ozdoby.
Zajímavost: Jeden z prvních šicích strojů. Čelist jeskynního medvěda. Bronzový depot nalezený v Jevíčku.
Periodika: Muzeum a Historicko-vlastivědný kroužek v Jevíčku, Pohádky z Jevíčka a okolí, Čtení o Jevíčku a Malé Hané.
Online katalog sbírky:
Poslední změna: 3.12.2015 15:57

Na Adresář muzeí a galerií České republiky – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií ČR (AMG) ve smyslu autorského zákona. Údaje o jednotlivých institucích v Adresáři jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování a zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů v Adresáři odpovídají sama muzea a galerie. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě zaslaných podkladů od jednotlivých institucí.

nahoru