Aktualizace Adresáře muzeí a galerií ČR


Adresář muzeí a galerií ČR na webových stránkách AMG pravidleně doplňujeme a aktualizujeme na základě zaslaných podkladů z muzeí a galerií. Adresář je vítaným pomocníkem nejen při vzájemné komunikaci muzejních institucí, ale slouží také subjektům činným v oblasti cestovního ruchu, školám, ostatním kulturním subjektům apod. V zájmu každé organizace proto je, aby aktualizaci svých údajů věnovala náležitou pozornost, neboť Adresář je jednou z efektivních cest k propagaci instituce. Tímto bychom Vás chtěli vyzvat k průběžné kontrole prezentovaných dat o Vaší instituci – jsou aktuální Vaše kontaktní údaje, informace o otevírací době, o vstupném, o jednotlivých pobočkách? K záznamu každé instituce i jejích poboček je možné připojit logo instituce a tři reprezentativní fotografie. 

Do formuláře uvádějte pouze výčet údajů, které se změnily. Pokud je do Adresáře muzeí a galerií ČR Vaše instituce již zařazena, není nutné vyplňovat znovu všechny údaje, které zůstávají beze změny.

Vyplněné dotazníky, resp. pouze výčet údajů, které si přejete aktualizovat, zasílejte průběžně během celého kalendářního roku na e-mail: adres@cz-museums.cz

 

Kontaktní osoba pro Adresář muzeí a galerií ČR:
 
Mgr. Vendula Potůčková Jurášová
správce oborových databází/webových prezentací AMG a správce odborné knihovny AMG
Tel.: +420 224 210 037
Mobil AMG: +420 736 438 611
E-mail: adres@cz-museums.czkalendarium@cz-museums.cz

 

Formulář pro aktualizaci údajů spolu s návodem pro jeho vyplnění:

Dotazník pro aktualizaci Adresáře muzeí a galerií ČR  Dokument Excel (44 kB)

Návod na vyplnění dotazníku  Dokument Word (58 kB)

Vzorový formulář  Dokument formátu pdf (83,5 kB)

 

nahoru