Adresář muzeí a galerií ČR


V roce 2008 byl v nové aktualizované verzi spuštěn na internetových stránkách AMG elektronický Adresář muzeí a galerií ČR, který pravidleně doplňujeme a aktualizujeme na základě zaslaných podkladů z muzeí a galerií.

Adresář muzeí a galerií pro období 2015–2016 byl vydán v tištěné podobě a je k dispozici na sekretariátu AMG (viz objednávka publikací AMG).
Adresář je vítaným pomocníkem nejen při vzájemné komunikaci muzeí a galerií, ale slouží i subjektům činným v oblasti cestovního ruchu, školám, ostatním kulturním institucím apod. V zájmu každého muzea/galerie proto je, aby aktualizaci údajů věnovalo/a náležitou pozornost, neboť Adresář je jednou z efektivních cest k propagaci instituce.

Tímto bychom Vás chtěli vyzvat k průběžné kontrole prezentovaných dat o Vaší instituci – zda jsou aktuální všechny kontaktní údaje, publikované informace o otevírací době, o vstupném, o jednotlivých pobočkách atd.

Prosíme Vás, abyste do formuláře uváděli pouze údaje, které se změnily a které si přejete v Adresáři aktualizovat!!!
Pokud je v Adresáři Vaše instituce zařazena, není nutné vyplňovat údaje, které se nezměnily.


Vyplněné dotazníky nebo pouze výčet údajů, které se o Vašem muzeu/galerii změnily, zasílejte prosím na e-mailovou adresu adres@cz-museums.cz.
Kontaktní osobou je správce internetových stránek AMG Bc. Kateřina Svobodová.

Změny v údajích o Vaší instituci je možno zasílat pravidelně v průběhu celého kalendářního roku – jen tak můžeme změny pravidelně aktualizovat a zprostředkovávat Vašim návštěvníkům aktuální informace!


Formulář pro aktualizaci údajů spolu s návodem pro jeho vyplnění:

Formulář  Dokument Excel (41 kB)

Návod k vyplnění  Dokument Word (49 kB)

Vzorový formulář  Dokument formátu pdf (83,5 kB)

nahoru