ČR / Pardubický kraj / Ústí nad Orlicí / Králíky /

Muzeum čs. opevnění z let 1935–1938 Pěchotní srub K-S 14 „U Cihelny“

Velké náměstí 367 (adresa správy muzea, pevnost se nachází: Prostřední Lipka 1), Králíky, 561 69
http://cihelna.militaryclub.info
Telefon: +420 603 517 932
Mobil:
E-mail: ks14muzeum@seznam.cz
Poslední aktualizace: 2024
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně:
Zřizovatel název: Vojensko-historický klub ERIKA Brno, z. s.
Expozice: Pěchotní srub K-S 14 "U cihelny" v Králíkách je velmi známou památkou vojenské historie, významným pietním místem a také válečným hrobem, vedeným v evidenci Ministerstva obrany ČR. Stálá expozice je věnována výstavbě čs. opevnění v letech 1935–1938. Formou trojrozměrných exponátů a fotografií přibližuje vznik a vývoj obranné linie ČSR a mnichovskou zradu. Další část se zabývá vznikem samostatného čs. státu v roce 1918 a návratem čs. legií do vlasti z Ruska a Itálie. Další část popisuje rozvoj čs. armády před rokem 1938 a historii Finanční stráže Republiky Československé 1918–1948. K vidění jsou dále zrekonstruované prostory objektu, ubikace poddůstojníků, velitele, strojovna, místnost telefonisty a minometná místnost. Prohlédnout si je možné i originální těsnící kouli a část pancéřové desky z kanónu vz. 36 (L1). V podzemí se nachází pamětní síň s bustou četaře Arnošta Hrada, který po mnichovské dohodě na podzim roku 1938 odmítl tento objekt opustit a raději zvolil smrt místo ztráty cti, a Pamětní desky padlých příslušníků Finanční stráže.
Obory: Dějiny 20. století, Druhá světová válka, fortifikační stavby ČSR, Historie, regionální historie, osobnosti, Společnosti, spolky a sdružení, Vojenství – dějiny, zbraně, fortifikace

Ředitel: Ing. Richard M. Sicha

Telefon: +420 603 517 932
E-mail: rollo@centrum.cz
Otevřeno: sezónně
Zavřeno: pondělí
Měsíce Dny Hodiny
IV.–X.Út–Ne9–18
Vstupné základní: 100 Kč
Vstupné snížené: 80 Kč (studenti, důchodci, děti od 6 let)
Vstupné speciální:
Vstupné volné: Držitelé průkazu AMG, z. s., VHKEB, z. s., ZTP, KPV z. s., Klubu Bouda, z. s., Klubu celníků Orlicko,z. s., VKCV, z. s. a držitelé Osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb.
Poplatky: 20 Kč (fotografování)
Pouze s průvodcem: ano
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: Textový průvodce – polština, němčina, angličtina, španělština.
Popisky v jiném jazyce: ne
Jazyk popisků:
Poslední návštěva: 17.30 hod.
Doba prohlídky: 30 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 2
Počet návštěvníků pro vstup: 2
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ne
WC: ano
Služby: Bezbariérový přístup v přízemí. WC do 16.00 v sousedním areálu Vojenského muzea Králíky. Vstupné do lehkého objektu vz. 37 č.112 po dohodě s průvodcem a za vhodných klimatických podmínek.
Umístění: Pěchotní srub se nalázá se nalézá vedle silnice mezi městem Králíky a obcí Prostřední Lipkavedle bývalého zemědělského areálu.
Budova: Budova pěchotního srubu z roku 1938 je samostatnou železobetonovou stavbou ze soustavy čs. opevnění, které sloužilo k obraně čs. republiky a bylo vystavěno v letech 1935–1938. Správa muzea a knihovna se nachází v budově na Velkém náměstí v Králíkách. Správa muzea a knihovna gen. Mašína se nachází v budově na Velkém náměstí v Králíkách č.p. 367 v budově bývalé školy z 19. století, která je součástí městské památkové zóny.
Památkově chráněná budova: Ne.
Rok založení: 2002
Charakter muzea: Památník
Specializace: Problematika vojenských dějin a historie Finanční stráže, čs. opevnění z let 1935–38, bezpečnostních sborů a persekuce obyvatelstva v době nesvobody.
Specifická sbírka: Sbírka celnictví, pomůcek, tiskovin a předmětů z dějin čs. válečného lékařství, vězenství a vojenské farmakologie.
Je sbírka vystavena? ano
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES: VHK/019-07-27/454019
Instalace stálé expozice z roku: 2002
Poslední změny z roku: 2021
Katalog k expozici? ne
Pořádá muzeum výstavy? ano
Tématika výstav: Vojenské dějiny a dějiny policie, četnictva a bezpečnostních sborů. Dále tematické výstavy v rámci prevence drogové kriminality, historie pašeráctví a celnictví. Problematika I., II. a III. odboje v Československu a čs. emigrace.
Tip pro návštěvníky: Zajímavá je sbírka límcových označení a nášivek čs. armády z let 1918–1938. Dominantou objektu jsou dvě bojové kasematy a místnost pro minometnou podporu boje.
Zajímavost: Každoročně je muzeum ústředním prvkem nejrozsáhlejší akce AČR pro veřejnost ve spolupráci s kluby vojenské historie: Akce CIHELNA, Den Sil podpory AČR. Dále je pravidleně pořádána akce pro školy "Memoriál četaře Arnošta Hrada" a vzpomínkový akt "Den vzniku samostatného československého státu"
Periodika: Literatura v prodeji suvenýrů, neperiodicky vydávaná.
Online katalog sbírky:
Název: Knihovna generála Josefa Mašína
Zaměření: Bezpečnostní sbory, historie válek, osobnosti regionu, persekuce obyvatelstva, církev
Adresa: Velké náměstí 367
Město: Králíky
PSČ: 561 69
Telefon: +420 603 297 593
Mobil:
E-mail: ks14muzeum@seznam.cz
Sigla:
Evidenční číslo knihovny na MK ČR:
Počet svazků: 10000
Speciální sbírky:

Otevírací doba knihovny

MěsíceDnyHodiny
Studium možné pro odbornou veřejnost a diplomanty na základě povolení ředitele muzea.

Kontakty knihovny

Vedoucí: Marta Neterdová

Telefon: +420 603 297 593
E-mail: m.neterdova@seznam.cz
Poslední změna: 16. 5. 2024 9:16

Na Adresář muzeí a galerií ČR – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG). Údaje o jednotlivých institucích jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování či zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů uvedených v Adresáři muzeí a galerií ČR odpovídají samotné instituce. Data jsou pravidelně aktualizována na základě jejich zaslaných podkladů.

nahoru