ČR / Ústecký kraj / Chomutov / Kadaň /

Městské muzeum v Kadani

Švermova 474, Kadaň, 432 01
http://www.kultura-kadan.cz/muzeum
Telefon: +420 474 341 295, +420 775 035 968
Fax:
E-mail: muzeum@kultura-kadan.cz
Poslední aktualizace: 2013
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně:
Zřizovatel název: Město Kadaň
Expozice: 1. okruh: Pohledy do minulosti Kadaně – dějiny města od konce 12. do počátku 20. století, samospráva, obchod a kupecké stezky, řemesla a cechy (např. rukavičkářství), duchovní život a školství, barokní umění, model měšťanského domu. 2. okruh: Život v klášteře – františkánská každodennost, prohlídka nejdůležitějších klášterních interiérů včetně kostela a řeholní cely. 3. okruh: trojice spojených expozic – Mineralogické zajímavosti severozápadních Čech (např. krušnohorské polodrahokamy a rudy, tzv. kadaňská zelená hlinka); Zkameněliny rostlin a živočichů (např. kadaňská oligocénní dřeva); Kámen, keramika, kov a sklo (archeologické doklady těžby a využívání nerostných surovin od doby kamenné po vrcholný středověk, středověké krušnohorské sklářské hutě).
Obory: Archeologie, Architektura, urbanismus, Barokní a rokokové umění, Církve – dějiny, liturgické předměty, Geologie a mineralogie, drahé kameny, Gotické umění, Heraldika, Historie, regionální historie, osobnosti, Hodiny, Hornictví, těžba nerostů, Hrady, zámky, tvrze, rozhledny, vyhlídkové věže, Keramika, Lapidárium, Legendy, mýty, strašidla, Lékárny, farmacie, Malířství, kresba, grafika, Modely, modelářství, Muzeum umění, galerie, obrazárna, Novověké dějiny, Paleontologie, Podzemní chodby, historická sklepení, štoly, jeskyně, Pravěk, Renesanční umění, Řemeslná výroba, cechy, družstva, Sakrální stavby a interiér, Sochařství, Středověké dějiny, Šlechtické, měšťanské, lidové interiéry, nábytek, Vlastivěda regionu, Výtvarné umění – dějiny, umělecké sbírky, osobnosti

Ředitel: Mgr. Jan Losenický

Telefon: +420 775 035 961
E-mail: losenicky@kultura-kadan.cz
Otevřeno: sezónně
Zavřeno: pondělí
Měsíce Dny Hodiny
I.–III., XI.–XII.Út–Nena písemnou objednávku
IV.–VI., IX.–X.Út–Pá, Ne14.30, 16
IV.–VI., IX.–X.So11, 13, 14.30, 16
VII.–VIII.Út–Ne11, 13, 14.30, 16
Vstupné základní: 1. a 3. okruh 30 Kč; 2. okruh 70 Kč; přednášky a komponované pořady muzea 20 Kč
Vstupné snížené: 1. a 3. okruh se sleva neposkytuje; 2. okruh 30 Kč – děti 6–15 let, studenti SŠ a VŠ po předložení průkazu, senioři nad 60 let, osoby ZTP
Vstupné speciální: rodinné (2 dospělí + 2 děti 6–15 let): 1. a 3. okruh 70 Kč; 2. okruh 140 Kč
Vstupné volné: děti do 6 let, průvodci osob ZTP, členové AMG, ICOM, NPÚ, předplatitelé DaS, držitelé karty 4K
Poplatky:
Pouze s průvodcem: ano
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Angličtina, němčina.
Popisky v jiném jazyce: ne
Jazyk popisků:
Poslední návštěva: 16.00 hod.
Doba prohlídky: 1. okruh 45 min., 2. okruh 60 min., 3. okruh 30 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 1
Počet návštěvníků pro vstup: 1
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ano
Služby: Výpravy a exkurse do jakéhokoliv oddělení nebo pobočky Městského muzea v Kadani a po pamětihodnostech města Kadaně doporučujeme objednat alespoň týden předem. Po předchozí včasné e-mailové dohodě s pracovníky muzea je možné uspořádat takovouto prohlídku nebo exkursi i v jiném termínu a čase, než je uvedeno v přehledu otevírací doby. Fotografovat a natáčet v objektu Františkánského kláštera lze výhradně s písemným svolením Biskupství litoměřického.
Umístění: Na západním okraji města, nad řekou Ohří při silnici II/224; cca 15 min. chůze z historického středu města (1 km), 25 min. od autobusového a vlakového nádraží; městský informační systém.
Budova: Goticko-barokní areál z 15.–18. století. Do r. 1950 klášter františkánů, 1954–1991 archiv a depozitář, 1999 (resp. 2004) zpřístupněno muzeum.
Památkově chráněná budova: Národní kulturní památka.
Rok založení: 1903
Charakter muzea:
Specializace: Historie, archeologie, mineralogie.
Specifická sbírka:
Je sbírka vystavena? ne
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES:
Instalace stálé expozice z roku: 1999, resp. 2004 a 2005
Poslední změny z roku: 2013
Katalog k expozici? ne
Pořádá muzeum výstavy? ano
Tématika výstav: Historie, dějiny umění, archeologie, etnografie.
Tip pro návštěvníky: V klášteře restaurované sklípkové klenby a fasáda rajského dvorka (r. 1500), postupně restaurované cykly nástěnných maleb (mj. i z okruhu Lucase Cranacha st.) a náhrobky rodu Hasištejnských z Lobkovic.
Zajímavost: Pravidelné bohoslužby (obvykle poslední sobotu v měsíci od 15 hod.), průběh restaurátorských prací (duben–listopad), občasné doplňující přednášky, komponované programy (při Noci v muzeu, Noci kostelů nebo jindy) a koncerty. V klášterní zahradě občerstvení (květen–září), divadelní i hudební vystoupení, vinice a výběh drobných hospodářských zvířat. Vinobraní poslední sobotu v září. Poblíž kláštera barokní křížová cesta v městském parku, rozhledna na Svatém vrchu a cyklostezka podél řeky Ohře.
Periodika:
Online katalog sbírky:
Poslední změna: 14.8.2019 10:15

Na Adresář muzeí a galerií České republiky – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), ve smyslu autorského zákona. Údaje o jednotlivých institucích v Adresáři jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování a zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů v Adresáři odpovídají samy muzea a galerie. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě zaslaných podkladů od jednotlivých institucí.

nahoru