ČR / Hlavní město Praha / Praha / Praha 1 / Židovské muzeum v Praze – Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Písně z ghetta. Jidiš literatura ve varšavském a vilenském ghettu za 2. světové války.

Přednášky

Pořadatel: Židovské muzeum v Praze – Oddělení pro vzdělávání a kulturu, Praha 1
Datum konání: 14. 2. 2018
Druh akce: Přednášky
Web akce: http://www.jewishmuseum.cz
Popis: Akce začíná od 18:00 hodin. Přednáška Petra Jana Vinše z Centra pro studium holokaustu a židovské literatury při FF UK přiblíží prostředí, kde aktivní literární tvorba a kulturní organizační činnost představovaly svébytnou formu odboje. Soustředí se na literáty tvořící v jazyce jidiš – mateřské řeči východoevropských aškenázských Židů – jejichž práce se někdy zachovaly jen ve formě ukrytých rukopisů. V českých překladech zazní i ukázky z děl významných jidiš autorů spojených s ghettem, jako byl například Avrom Suckever.
nahoru