ČR / Hlavní město Praha / Praha / Praha 1 / Židovské muzeum v Praze – Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Úloha Terezína v tzv. konečném řešení židovské otázky

Přednášky

Pořadatel: Židovské muzeum v Praze – Oddělení pro vzdělávání a kulturu, Praha 1
Datum konání: 5. 11. 2018
Druh akce: Přednášky
Web akce: http://www.jewishmuseum.cz
Popis: Akce začíná v 18:00 hodin. Přednáška doc. Vojtěcha Blodiga (Památník Terezín) v první části přiblíží nejprve stručně protižidovská opatření okupační moci směřující k oddělení Židů od majoritního obyvatelstva, zahájení deportací Židů a přechod k jejich masovému vyhlazování. Těžiště přednášky bude představovat vznik a vývoj terezínského ghetta jako významného článku v systému realizace obludného plánu na likvidaci evropských Židů. Závěr přednášky se bude věnovat pokusům o zkreslování perzekuce Židů v českých zemích a relativizaci zločinů nacistických okupantů. Večer je součástí přednáškového cyklu k nové stálé expozici Cesty bez návratu. Deportace Židů z českých zemí 1939–1945 v Pinkasově uličce. Vstupné: Volné.
nahoru