ČR / Ústecký kraj / Ústí nad Labem / Ústí nad Labem / Muzeum města Ústí nad Labem

Schichtova epopej – Názorný průvodce českou historií III.

Přednášky

Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem
Datum konání: 20. 3. 2019
Druh akce: Přednášky
Web akce: http://www.muzeumusti.cz/kalendar-akci.aspx
Popis: Akce začíná v 17:00 hodin. Přednášející: Doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. (katedra historie FF UJEP Ústí n. L.). Čechové vítají prvního pražského biskupa Dětmara aneb jak jsme se stali křesťany. Archeolog, historik a vysokoškolský pedagog Tomáš Velímský se inspiroval náměty tří obrazů Schichtovy epopeje, které se týkají důležitých mezníků christianizace českých zemí. První z nich znázorňuje přijetí velkomoravského poselstva u byzantského císaře Michala III., které jménem knížete Rastislava požádalo o vyslání misionářů Cyrila a Metoděje. Druhým námětem je křest Bořivoje a Ludmily na Velehradě a třetí se týká založení pražského biskupství, o které Přemyslovci velmi usilovali. Vstupné: 20 Kč.
nahoru