ČR / Pardubický kraj / Ústí nad Orlicí / Vysoké Mýto / Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Výpravy do středověku

Přednášky

Pořadatel: Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Vysoké Mýto
Začátek: 9. 1. 2020
Konec: 30. 1. 2020
Druh akce: Přednášky
Web akce: https://www.muzeum-myto.cz/cs/aktualita/detail/cyklus-prednasek-vupravy-do-stredoveku
Popis: Cyklus přednášek zahájí dne 9. 1. historik muzea Vojtěch Barcal vystoupením na téma „Hrádky a tvrze na Vysokomýtsku“, začátek v 18:00 hodin. Dne13. 1. zazní přednáška předního českého historika Petra Čorneje. Představí svoji monumentální knihu Jan Žižka, promluví však i dobývání/nedobývání Mýta tímto vojevůdcem, začátek v 18:00 hodin. Dne 16. 1. představí Barbora Fišerová ve své přednášce „Životy uchované na papíře aneb nejstarší matriční zápisy a testamenty vysokomýtských měšťanů“ nejen aspekty raně novověkého měšťanského života, začátek v 18:00 hodin. Cyklus uzavře dne 30. 1. Václava Kofránková přednáškou s názvem „Zakladatelská aktivita Přemysla Otakara II. jako výzva pro budoucnost“, začátek již ve 17:30 hodin.
nahoru