ČR / Ústecký kraj / Ústí nad Labem / Ústí nad Labem / Dům umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Býti v roli aneb čím vším může být rohlík?

Akce pro děti

Pořadatel: Dům umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
Datum konání: 6. 6. 2020
Druh akce: Akce pro děti
Web akce: https://duul.cz/byti-v-roli-aneb-cim-vsim-muze-byt-rohlik/
Popis: Tvůrčí dílna pro děti (3–11 let). Téma rodiny a mezilidských vztahů je neodmyslitelně spjato s rolemi, které v různé míře zastáváme, a od kterých se následně odvíjejí očekávání a povinnosti, jež jsou na nás uvalena. Tématem dílny bude proměna „býti v roli“, která bude zaměřena na bourání stereotypů a předurčujících rolí, na proměnu vzájemných vazeb a vytváření nových, neočekávaných spojení. Rezervace duul@ujep.cz. Proběhne od 14:00 do 17:00 hodin, vstupné 50 Kč.
nahoru