ČR / Hlavní město Praha / Praha / Praha 7 / Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Konference „Muzeum jako nástroj prezentace venkovského života, zemědělství a lesnictví“

Konference

Pořadatel: Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Praha 7
Začátek: 5. 11. 2020
Konec: 6. 11. 2020
Druh akce: Konference
Web akce: https://www.nzm.cz/akce/konference-muzeum-jako-nastroj-prezentace-venkovskeho-zivota-zemedelstvi-a-lesnictvi
Popis: Mezinárodní konference tematizuje problematiku prezentace zemědělství napříč muzejními, paměťovými, vědeckými a vzdělávacími institucemi. Problematika venkova, zemědělství, lesnictví či potravinářství se průřezově dotýká většiny muzeí a jejich sbírek. Speciálně pak zemědělských muzeí, muzeí v přírodě, ekomuzeí, regionálních muzeí. Konference si klade za cíl představit a konfrontovat specifické přístupy k problematice prezentace venkova a zemědělství. Budeme si klást otázku, jak pomocí našich sbírek, muzejní dokumentace a vědeckého zpracování můžeme představovat aktuální témata problematiky venkova, zemědělství, lesnictví či potravinářství.
nahoru