ČR / Liberecký kraj / Semily / Dolánky u Turnova / Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace – Dlaskův statek

Svatováclavské posvícení

Další akce

Pořadatel: Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace – Dlaskův statek, Dolánky u Turnova
Datum konání: 24. 9. 2022
Druh akce: Další akce
Web akce: https://www.muzeum-turnov.cz/akce/svatovaclavske-posviceni-na-dlaskove-statku-8/
Popis: V sobotu 24. září proběhne na Dlaskově statku v Dolánkách tradiční posvícení. Spolu s návštěvníky si tak připomeneme, jak dříve v hospodářských usedlostech vypadaly oslavy ukončení polních prací. Pro naše předky bylo září měsícem, kterým končila celoroční dřina spojená s úsilím zajistit živobytí pro rodinu. Ve velkých statcích se hospodář a hospodyně spolu s čeledí starali od jara až do podzimu o pole a louky. Společně orali, muži seli, ženy a odrostlejší děti plely a okopávaly, hospodář spolu s čeledíny kosili louky a jetel, ženy a děvečky obhospodařovaly pole lnu, sušily seno, společně s muži sváželi nebo v loktuších snášeli seno na seník. Obilí kosili muži, ženy vázaly snopy. Bylo třeba každé ruky, aby byla úroda obilovin včas pod střechou. Na podzim společně sklízeli brambory, ovoce a řepu. Muži prořezávali ovocné stromy a zajišťovali dostatečnou zásobu dřeva na zimu. Při všech těchto pracích pomáhali i výměnkáři a postupně dorůstající děti. Na konci září sklizené obilí už leželo na sýpce, přístřešky stodol byly plné slámy a nasušeného voňavého sena. Sklepy se postupně plnily načesaným ovocem, pozdní zeleninou, z polí koňské povozy odvážely pytle nakopaných brambor i hlávky zelí. Není proto divu, že dnů naplněných těžkou prací, trvající doslova od slunka do slunka, chtěli hospodáři a jejich pomocníci náležitě oslavit. Proto bylo září měsícem, ve kterém se odehrávaly oslavy spojené s poděkováním za dobrou úrodu. V Pojizeří k nim patřily na počátku září Dožínky, oslavující sklizeň obilí. Probíhaly obvykle na začátku měsíce. Na konci měsíce k nim přibylo Posvícení, které se konalo na svátek svatého Václava, ale také Dokopná, spojená s oslavou sklizně brambor, a Konopická, která byla poděkováním za dobrou sklizeň konopí a lnu. Všechny tyto oslavy byly spojeny s hojností dobrého jídla a pití. V troubách ve statcích se pekly husy a kachny, v pecích chléb a koláče z nové mouky a čerstvých vajec, s mákem a švestkovými povidly, tvarohem a ořechy. Na sporácích se vařily kaldouny s drůbky a čerstvou zeleninou, kynuté moučné knedlíky a nakrouhané čerstvé zelí. Vše se chystalo na hodování, které trvalo několik dní. Doprovázely ho tancovačky v hospodě i na návsi, návštěvy sousedů a příbuzných, ale si obřadní průvody a bohoslužby. Pokud si tyto časy připomenout, přijďte se podívat do Dlaskova statku. V expozici budete mít možnost podívat se, jak ve velkých hospodářstvích vypadaly přípravy na velké hostiny i na to, jak se dříve nakládalo a sušilo ovoce a zelenina na zimu, jak se drhal len nebo jak se strojil vůz na dožínkový průvod, který Vám přiblíží folklórní soubor Šafrán. Ten nám předvede i jak se dříve cepy mlátilo obilí. Protože se všechny oslavy v tomto čase neobešly bez dobrého pečiva, budou se v naší dílně péct koláče a vyrábět peroutky z husího peří, kterými se těsto omazávalo. Program doplní pohádky pro děti a dobrá muzika, která na Posvícení nesmí chybět. Proběhne od 9.00 do 17.00 hodin. Detailní p ogram viz odkaz.
nahoru