ČR / Plzeňský kraj / Plzeň – sever / Kralovice / Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace

Komentovaná prohlídka výstavy „Tajemství úrody“

Komentované prohlídky

Pořadatel: Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace, Kralovice
Datum konání: 7. 10. 2022
Druh akce: Komentované prohlídky
Web akce: https://www.marianskatynice.cz/pro-navstevniky/aktuality/komentovana-prohlidka-vystavy-tajemstvi-urody-371cs.html
Popis: Hlavní osu výstavy tvoří stroje, pomůcky i jednoduché nářadí, které ke sklizni sloužily. Fotografie a další obrazová dokumentace odkazují k vybranému tématu v druhé polovině 19. a celého 20. století tak, jak jej na Kralovicku, ale i v dalších oblastech regionu zachycují muzejní sbírky. Komentovaná prohlídka se uskuteční od 17 hodin.
nahoru