ČR / Vysočina / Pelhřimov / Pelhřimov / Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Město v barvách renesance: Pelřimovsko

Přednášky

Pořadatel: Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, Pelhřimov
Datum konání: 4. 4. 2023
Druh akce: Přednášky
Web akce: https://www.muzeumpe.cz/
Popis: Renesanční města téměř hýřila barvami. Obvyklý způsob výzdoby architektonických interiérů formou nástěnné malby zdobil městské domy i interiéry sakrálních staveb. Po vzoru šlechty se měšťané snažili nejen zkrášlit prostředí, ve kterém žili, ale také prezentovat své postavení a finanční zabezpečení veřejnosti na obdiv. Sakrální prostory znázorněnými scénami i symboly upomínaly na slova Bible, z hlediska konfesní příslušnosti se přitom obvykle pojily s protestantským vyznáním. Z uměleckého ztvárnění tuto skutečnost prozrazovala koncepce výzdoby i výběr konkrétních témat. Pozůstatky obdobných realizací nemusíme hledat jen ve významných centrech doby, ale je možné je najít rovněž na Pelhřimovsku a v dalších obcích Českomoravské vysočiny. Nástěnná malba této oblasti umožňuje nahlédnout do života a myšlení renesančního člověka, uměleckých vlivů i problematické konfesní otázky. Přednáší PhDr. Anna Hamrlová, Ph.D. Začátek v 17.00 hodin, vstup zdarma,
nahoru