ČR / Vysočina / Třebíč / Třebíč / Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

Program pro seniory 2023/2024: Ukryto v depozitáři

Další akce

Pořadatel: Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Třebíč
Začátek: 13. 9. 2023
Konec: 24. 4. 2024
Druh akce: Další akce
Web akce: https://www.muzeumtr.cz/
Popis: Muzeum Vysočiny Třebíč zahájí na podzim další cyklus vzdělávacích programů pro seniory, kterými veřejnosti představuje své muzejní sbírky. Nově jsou zařazeny exkurze na dvě významné třebíčské lokality. Programy pro seniory připravili muzejní pracovníci, kurátoři jednotlivých podsbírek podle oborů, jimiž se zabývají. Program: 1. lekce: 13. 9. 2023 Bejt olam – dům věčnosti, Prohlídka židovského hřbitova v Třebíči, vede Milena Veselá (během komentované prohlídky třebíčského židovského hřbitova, který je zapsaný na seznam UNESCO, seznámí religionistka Milena Veselá účastníky s pohřebními obřady a zvyky judaismu i s historií této jedinečné památky, nápisy na náhrobcích připomenou příběhy zaniklé židovské komunity); 2. lekce 12. 10. 2023 Blízké setkání s Raffaelem – II. část, Historie za obrazem, přednáší Eva Hladká (pohnuté osudy třebíčské kopie Raffaelova obrazu Madona s rybou přiblíží historička Eva Hladká v druhé části své přednášky, v níž naváže na předchozí výklad z oblasti dějin umění, originál tohoto díla mohou návštěvníci spatřit v madridském muzeu del Prado, cennou kopii v zámecké expozici Muzea Vysočiny Třebíč); 3. lekce 9. 11. 2023 Zanikající řemeslo koželužství, jirchářství a zámišnictví, přednáší Kateřina Křížová (koželužství, jirchářství a zámišnictví, důležitá řemesla typická pro náš region, bude prezentovat Kateřina Křížová na základě dobových písemných pramenů, dříve byla tato živnost snadno rozeznatelná podle charakteristického zápachu linoucího se napříč městy, což nám přednáška naštěstí nezprostředkuje); 4. lekce 8. 2. 2024 Svět s vůní tabáku, Dýmky, fajfky a kuřácké potřeby ve sbírce MVT, přednáší Monika Bagová (dýmky, fajfky, čibuky a další kuřácké potřeby představí kurátorka této ucelené sbírky Monika Bagová, soubor bohatě zdobených pěnovek, vyřezaných ze sepiolitu, patří k nejcennějším sběratelským unikátům, přednáška účastníkům dokáže, že kouření nebylo v historii zdaleka jen mužskou záležitostí); 5. lekce 14. 3. 2024 Rok na vsi, Tradice a lidové zvyky na Horácku a Podhorácku (jaro a léto), přednáší Silva Smutná (dodnes živé lidové tradice a zvyky na Horácku a Podhorácku dlouhodobě dokumentuje etnografka Silva Smutná, ve své prezentaci ukáže pestrost, hlubokou symboliku a důležitou roli hlavních regionálních prvků tradiční lidové kultury spjatých s jarním a letním ročním obdobím); 6. lekce 25. 4. 2024 Městský park Lísčí – přírodovědná exkurze, vedou Jana Jelínková, Hana Houzarová, Pavlína Peřinková (celý cyklus na jaře zakončí přírodovědná exkurze botaniček Hany Houzarové a Jany Jelínkové, které spolu se zooložkou Pavlínou Peřinkovou provedou účastníky městským parkem v Lísčí a seznámí je se zajímavými rostlinami a živočichy této mnohdy opomíjené lokality). Organizační informace: Přednášky se konají jednou za měsíc, obvykle ve čtvrtek v 10 hodin v multifunkčním sále Centra tradiční lidové kultury na Cyrilometodějské ulici 48/4 v Třebíči. Trvají přibližně hodinu a vstup na ně je zdarma. Obě venkovní exkurze (prohlídka židovského hřbitova a přírodovědná vycházka do Lísčí) se uskuteční pouze za příznivého počasí, a to v 9 a ve 13 hodin. Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace předem; nejlépe mailem na m.vesela@muzeumtr.cz nebo telefonicky na tel. 568 824 642 – Mgr. Milena Veselá.
nahoru