ČR / Vysočina / Havlíčkův Brod / Havlíčkův Brod / Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Spor o smysl dějin husitství ve 20. století

Konference

Pořadatel: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Havlíčkův Brod
Datum konání: 17. 6. 2024
Druh akce: Konference
Web akce: https://www.muzeumhb.cz/konference-spor-o-smysl-dejin-husitstvi-ve-20-stoleti/
Popis: Mezinárodní konference se uskuteční u příležitosti 600. výročí úmrtí husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova. Husitství a vše s ním spojené je opakujícím se fenoménem. Lidé v různých historických epochách na husitství nahlíželi buď kladně, záporně, anebo se dokonce oba protipóly mísily dohromady. Konference se bude věnovat předně době 20. století. Délka příspěvků pro konferenci je stanovena na 20 minut. Příspěvky bude možné následně otisknout ve sborníku Havlíčkobrodsko. Název a anotaci příspěvku je monžé zaslat do 15. dubna 2024 na e-mail firon@muzeumhb.cz. Další informace viz odkaz.
nahoru