ČR / Jihomoravský kraj / Brno – město / Brno / Moravské zemské muzeum – Dietrichsteinský palác

Textil v muzeu / Obuv a oděvní doplňky z usní v perspektivě dějin módy

Konference

Pořadatel: Moravské zemské muzeum – Dietrichsteinský palác, Brno
Začátek: 12. 6. 2024
Konec: 13. 6. 2024
Druh akce: Konference
Web akce: https://mzm.cz/konference
Popis: Studium a interpretace kulturního dědictví uchovávaného v paměťových institucích může být předmětem činnosti řady vědních oborů. Konference Textil v muzeu se od samého počátku profiluje jako mezioborová platforma nabízející odborníkům z řady vědních oborů možnost společně prodiskutovat otázky spojené se studiem oděvní kultury středoevropského prostoru. Tato jedinečná koncepce umožňuje navázat kontakty napříč vědními obory, kdy se mohou potkat a inspirovat svými otázkami ale i metodami výzkumu či samotnými formami vědeckého výstupu historici, etnografové, konzervátoři-restaurátoři, muzejníci, textilní technologové, památkáři a akademičtí pracovníci – teoretici. Záměrně pořadatelé tematicky profilují jednotlivé ročníky, aby umožnili všem účastníkům detailně mapovat dílčí segmenty rozměrného bohatství dochovaného kulturního bohatství. Ústředním středobodem konference je vždy sbírka, ať již v podobě muzejních kolekcí či fondů spravovaných památkovým ústavem, církvemi č jinými institucemi nebo jedinci. Další informace naleznete na webu.
nahoru