ČR / Středočeský kraj / Rakovník / Rakovník / Muzeum T. G. M. Rakovník, příspěvková organizace – Galerie Samson – Cafeé

Středověké archeologické nápisové památky z Rakovnicka

Přednášky

Pořadatel: Muzeum T. G. M. Rakovník, příspěvková organizace – Galerie Samson – Cafeé, Rakovník
Datum konání: 3. 4. 2024
Druh akce: Přednášky
Web akce: http://www.muzeumtgm.cz/kulturni-program/aktualne/342024-prednaska-stredoveke-archeologicke-napisove-pamatky-z-rakovnicka
Popis: Zveme vás ve spolupráci s SOA v Praze – Státním okresním archivem Rakovník do Galerie Samson Cafeé ve středu 3. 4. 2024 od 17.00 na přednášku Středověké archeologické nápisové památky z Rakovnicka! Archeoložky rakovnického muzea Kateřina Blažková a Jana Bezáková zde budou prezentovat svůj příspěvek do Rakovnického historického sborníku XVIII/2021/2, vydávaného Státním okresním archivem v Rakovníku, o archeologických nálezech středověkých předmětů s nápisy. Vedle unikátního raně středověkého olověného amuletu z hradiště Na Dřevíči u Kozojed se seznámíte s výjimečným nápisovým prstenem z výzkumu pohřebiště ve Zbečně, který má své analogie opět Na Dřevíči. Nebudou chybět ani pozdně středověké náhrobní kameny s nápisy z kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku a jako malý přídavek uvidíte také nečekaný a o to zajímavější nález renesančního náhrobku s opisem z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Šanově. Přijďte se podívat, jak se v těchto výjimečných případech propojila archeologie s psanými texty, díky nimž se datace předmětů významně zpřesňuje! Vstupné na přednášku je 50 Kč.
nahoru