ČR / Moravskoslezský kraj / Opava / Opava / Slezské zemské muzeum – Historická výstavní budova

Komentované prohlídky výstavy „Poklady městského muzea“

Komentované prohlídky

Pořadatel: Slezské zemské muzeum – Historická výstavní budova, Opava
Začátek: 6. 4. 2024
Konec: 1. 6. 2024
Druh akce: Komentované prohlídky
Web akce: https://szm.cz/udalost/1067/komentovane-prohlidky-vystav-opava-jubilejni.html
Popis: Městské muzeum v Opavě bylo jedinou institucí cíleně dokumentující dějiny a kulturu města Opavy a nejbližšího okolí. Díky úsilí kustodů a šťastné náhodě, která uchránila alespoň část muzejních sbírek od zničení na konci druhé světové války, se do dnešních dnů zachovaly důležité hmotné a písemné prameny k dějinám města. Právě část z nich prezentuje zamýšlená výstava. Svou strukturou se inspiruje u členění expozice městského muzea do větších celků tak, jak ji v roce 1912 pojal jeden z kustodů Erwin Gerber. Kromě samotné sbírkotvorné činnosti muzea prezentuje také publikační aktivity, připomíná knihovnu a městský archiv, které byly integrální součástí muzea.Komentované prohlídky proběhnou 6. dubna, 4. května a 1. června, vždy od 14.00 hodin. Vstupné 100 Kč, kapacita 15 návštěvníků.
nahoru