ČR / Moravskoslezský kraj / Opava / Opava / Slezské zemské muzeum – Historická výstavní budova

Komentované prohlídky výstavy „Osobnosti známé a neznámé“

Komentované prohlídky

Pořadatel: Slezské zemské muzeum – Historická výstavní budova, Opava
Začátek: 20. 4. 2024
Konec: 11. 5. 2024
Druh akce: Komentované prohlídky
Web akce: https://szm.cz/udalost/1067/komentovane-prohlidky-vystav-opava-jubilejni.html
Popis: V roce 2024 si město Opava připomene 800. leté výročí od první doložené zmínky o jejím městském zřízení. Nedílnou součástí dějin města byly významné osobnosti, které zasahovaly do jeho chodu, ovlivňovaly jeho tvář a reprezentovaly jej navenek. Dodnes jsou významní rodáci a osobnosti úzce spjaté s Opavou připomínání a jejich jubilea náležitě oslavována. Představovaná výstava se snaží zachytit osudy známých i často neprávem pozapomenutých opavských osobností, přičemž výběr autora byl určen zvláště snahou o co největší pestrost profesí představovaných osobností a limitován. Komentovaná prohlídka k významným osobnostem opavského veřejného a kulturního života v 19. a 20 století proběhne 20. dubna a 11. května vždy od 14.00 hodin. Vstupné 100 Kč, kapacita 15 návštěvníků.
nahoru