ČR / Jihomoravský kraj / Brno – město / Brno / Moravská galerie v Brně – Pražákův palác

Uvízlé věci

Výstavy

Pořadatel: Moravská galerie v Brně – Pražákův palác, Brno
Začátek: 19. 4. 2024
Konec: 29. 9. 2024
Druh akce: Výstavy
Web akce: https://moravska-galerie.cz/vystavy/uvizle-veci/
Popis: Výstava je výběrem z prací někdejších žáků oboru Malířství na Střední škole umění a designu v Brně. Názvem odkazuje ke knize esejů Karla Hvížďaly (Uvízlé věty), k němuž autor poznamenává, že jde o věty, které uvíznou v hlavě, opakovaně něco říkají… Podobnou zkušenost navozuje setkání s výtvarnými pracemi, vyvázanými z původního školního kontextu. V našem výběru se setkávají juvenilní práce autorů, kteří se aktivně zúčastňují výtvarného provozu, absolventů, kteří v tvůrčí práci nepokračují a působí např. jako kunsthistorici, učitelé apod., ale také těch, jejichž autorství se nepodařilo identifikovat. V tematickém záběru prací se objevují především modifikace tradičních témat, portrét, autoportrét, zátiší a interpretace výtvarného díla obrazem. Jakousi „perličkou“ pak jsou např. drobná kompozice Michala Raného z roku 1964, enkaustika malíře a restaurátora Libora Jaroše (1980) či Zátiší od teoretičky umění Pavly Pečinkové (1969), z oboru grafika potom studijní kresba Kateřiny Šedé… Konvolut vystavených prací pochází z archivu oboru Malířství, v loňském roce z větší části věnovaném Moravské galerii. Výstava se koná při příležitostí výročí školy, založené jako Škola uměleckých řemesel v roce 1924 a je součástí cyklu dalších výstav a akcí pořádaných v tomto i v příštím roce.
nahoru