ČR / Vysočina / Jihlava / Jihlava / Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Kolem středu

Výstavy

Pořadatel: Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Jihlava
Začátek: 8. 4. 2024
Konec: 19. 5. 2024
Druh akce: Výstavy
Web akce: https://mvji.cz/akce/kolem-stredu
Popis: ben a květen připravujeme v Kavárně Muzeum výstavu dalšího výtvarného umělce z Vysočiny – Petra Bendy, který zde představí své kresby a grafiky. Petr Benda (*1968) je rodák z Moravského Krumlova, vystudoval učitelství ZŠ a SŠ pro obory český jazyk a literatura a výtvarná výchova na Masarykově univerzitě v Brně (Mgr.) a také estetiku a estetickou výchovu na Karlově univerzitě v Praze. Tento pedagog, kreslíř a grafik se zaměřuje se na volnou a užitou grafiku. Je členem Klubu výtvarných umělců Horácka Žďár nad Sázavou a Unie výtvarných umělců ČR. Připravil víc jak deset autorských výstav v ČR, pravidelně se účastní klubových kolektivních výstav a je zastoupen v soukromých sbírkách nejen v České republice. Žije, pracuje a tvoří v Třebíči. Petr Benda se soustředí především na nefigurativní strukturální techniky tisku z výšky, z hloubky a na kombinace grafických technik, využívá metodu řízené náhody. Své práce tiskne v malých sériích jako podněty k zastavení a zamyšlení nad prostými, ale zásadními tématy života a společnosti. Jednoduchou geometrii kruhu a koule chápe ve vystavovaných cyklech jako symbol vesmíru, metaforu k chápání místa jedince v prostoru. Variace na opakovaný motiv nabízí polaritu, napětí, ale i harmonii. Autor ke své tvorbě říká: „Události se vrství v mé mysli a postupně se překrývají, jen některé uvíznou v paměti a přetrvají ve spleti racionálních úvah a emocí. Moje dny jsou tvořeny všedními událostmi, které teprve časem získají na významu. Grafické listy a kresebné záznamy jsou torzovitými záznamy uplynulých dějů a příslibem dějů budoucích.“ Výstavu v Kavárně Muzeum můžete navštívit ve dnech 8. dubna až 19. května 2024.
nahoru