ČR / Vysočina / Jihlava / Telč / Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace – Pobočka Telč

Mezi…

Výstavy

Pořadatel: Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace – Pobočka Telč, Telč
Začátek: 29. 3. 2024
Konec: 26. 5. 2024
Druh akce: Výstavy
Web akce: https://mvji.cz/akce/mezi
Popis: Letošní první výstava v telčské pobočce našeho muzea nese název …MEZI… Jedná se o společnou výstavu členů Klubu výtvarných umělců Horácka (KVUH) se sídlem ve Žďáru nad Sázavou. Klub vznikl v roce 1991 a sdružuje výtvarníky různých profesí, jako je malba, kresba, grafika, sochařství, sklářská tvorba (na Vysočině s dlouhou tradicí), fotografie, práce s kovem, textilem, ručním papírem, šperkařství a design. Během času prošlo spolkem více než padesát umělců, v současné době tvoří Klub dvacet činných členů. První významnou akcí nadregionálního významu bylo v 90. letech 20. století desetileté pořádání mezinárodního sochařského sympozia Dřevěná plastika ve Žďáru nad Sázavou. V druhém desetiletí činnosti se stal spolek pro město garantem výtvarné části každoročního kulturního festivalu Slavnosti jeřabin. Prezentaci vlastní tvorby střídá v jednotlivých ročnících s představením tvorby jiných profesních sdružení z ČR. Naší poslední velkou akcí byla v roce 2023 spolková výstava členů KVUH v Galerii G v Olomouci. Mimo to již deset let (2012–2022) pořádá klub přednáškový a výstavní cyklus Umění srozumitelně pro žáky žďárských škol i pro veřejnost. Aktuální výstava s názvem ...MEZI… představuje tvorbu deseti členů Klubu výtvarných umělců Horácka. Výstava bude v telčské pobočce přístupná od 29. března do 26. května 2024.
nahoru