ČR / Ústecký kraj / Ústí nad Labem / Ústí nad Labem / Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Bezpečná hnízdiště nejen pro rarohy

Výstavy

Pořadatel: Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Ústí nad Labem
Začátek: 15. 3. 2024
Konec: 21. 4. 2024
Druh akce: Výstavy
Web akce: https://www.muzeumusti.cz/novinky/bezpecna-hnizdiste-nejen-pro-rarohy/
Popis: ýstava ukončující projekt zaměřený na vytvoření stovky bezpečných hnízdišť pro raroha velkého představuje tohoto vzácného dravce a základní projektové aktivity. Projekt Muzea města Ústí nad Labem realizovaný ve spolupráci s Jihomoravskou pobočkou České společnosti ornitologické a Ochranou dravcov na Slovensku byl zaměřen na zajištění bezpečných hnízdišť pro raroha velkého (Falco cherrug) v zemědělské krajině jižní a střední Moravy a dolního Poohří. Raroh velký, který byl v roce 2012 zařazen IUCN mezi celosvětově ohrožené druhy ptáků, se v ČR stále nedočkal systematické podpory. Záchranný program raroha velkého v ČR, který byl připraven z prostředků norských fondů v roce 2017, nebyl stále schválen Ministerstvem životního prostředí a nutná opatření pro ochranu druhu se nerealizují. Počet hnízdících párů od roku 2015 znatelně klesl na dva až pět hnízdících párů. Projekt měl za cíl realizovat vybrané opatření, která může pomoci stabilizovat naši populaci – vytvořit bezpečná hnízdiště v areálu rozšíření tohoto druhu v ČR. Tím dochází i k naplňování globálního akčního plánu pro raroha. A třeba se opět podaří přilákat pár rarohů do oblasti západně od Prahy, kde tento druh nehnízdil již více než 80 let.
nahoru