ČR / Pardubický kraj / Chrudim / Hlinsko / Městské muzeum a galerie Hlinsko, příspěvková organizace

65. Výtvarné Hlinecko: Dámy s paletou

Výstavy

Pořadatel: Městské muzeum a galerie Hlinsko, příspěvková organizace, Hlinsko
Začátek: 22. 6. 2024
Konec: 15. 9. 2024
Druh akce: Výstavy
Web akce: https://www.mmghlinsko.cz/vytvarne-hlinecko/
Popis: Umělecká tvorba žen-malířek minulých věků náleží v současné době mezi aktuální společenská témata, konkrétních výstavních projektů se však zatím nedočkala. Výstavou 65. ročníku Výtvarného Hlinecka bychom rádi aspoň částečně splatili tento dluh a divákům představili práce nejvýznamnějších z nich – Jenny Salmové, Amálie Mánesové, Charlotty a Louisy Piepenhagenových, Antonie Brandeisové, Zdenky Braunerové, Fanny Assenbaumové a dalších. Devatenácté století bylo dobou velkých změn, které postihly všechny oblasti života, a výraznou měrou se dotkly také postavení žen. Postupná liberalizace společnosti umožnila jejich osvobozování z přísných patriarchálních tradic a ženy začínaly být aktivní i v řadě uměleckých oborů. Ve větší míře vstupovaly také na výtvarnou scénu, ať již jako diletantky nebo profesionální umělkyně, některé měly i své soukromé malířské školy. Vlastní akademické školení jim však bylo až do konce rakousko-uherské monarchie odepřeno, jedinou jejich možností byla soukromá studia. Také šíře jejich tvorby byla dlouho omezena na malbu krajin nebo zátiší, figurální malba jim byla zapovězena jako ne zcela vhodná pro ženu, jak to vyplývalo z dobových genderových stereotypů. Přes všechny tyto restrikce jejich výtvarná tvorba vykazovala kvality srovnatelné s díly kolegů-malířů a také jejich počet a popularita ke konci století stoupala. Mnohé z těchto umělkyň mají dnes již své pevné místo v naší výtvarné tradici a jejich práce si zaslouží pozornost. Na výstavu budou zapůjčena díla z významných státních institucí a soukromých sbírek, expozice bude jako každoročně doplněna výpravným katalogem.
nahoru