ČR / Liberecký kraj / Liberec / Liberec / Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace

Horizont hory: Krajina pod Ještědem

Výstavy

Pořadatel: Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace, Liberec
Začátek: 14. 6. 2024
Konec: 29. 9. 2024
Druh akce: Výstavy
Web akce: https://www.ogl.cz/horizont-hory-krajina-pod-jestedem
Popis: Ještěd jako hora, která je viditelná na horizontu celého kraje, byl vždy důvěrně spjat s identitou místní krajiny. Sopečný původ spolu s drsným horským podnebím vytvářejí nezapomenutelnou kombinaci, která vybízela k výtvarnému zpracování autory spjaté s regionem, ale zdaleka nejen je. Silueta hory, tyčící se na libereckém obzoru, je ústředním motivem výstavy, která zahrnuje práce ze sbírek galerie od nejstarších grafik z 19. století, přes olejomalby a kresby, až po díla z 80. léta století dvacátého. Ve spolupráci se Städtischen Museen Zittau budou rovněž vystaveny obrazy německých autorů, se kterými horizont této hory sdílíme. Výstava je volně spojena s výročím sto let od narození Karla Hubáčka, zakladatele architektonické kanceláře SIAL a tvůrce horského hotelu a vysílače na Ještědu. Oblastní galerie Liberec na výstavě spolupracuje se Städtischen Museen Zittau a se Severočeským muzeem v Liberci.
nahoru