ČR / Liberecký kraj / Liberec / Liberec / Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace

Milan Houser: Přitažlivost

Výstavy

Pořadatel: Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace, Liberec
Začátek: 14. 6. 2024
Konec: 8. 9. 2024
Druh akce: Výstavy
Web akce: https://www.ogl.cz/milan-houser-pritazlivost
Popis: Milan Houser je výraznou tváří naší soudobé neštětcové malby se zřetelnými přesahy do konceptuálních poloh uměleckého vyjádření. Jeho tvorba je prodchnuta experimenty s rozličnými materiály, syntetickými laky a rozpouštědly, kovovými i nekovovými příměsemi nebo s využitím fyzikálních zákonitostí, které pak často ovlivňují finální vzhled jeho prací. Lak je v tomto pojetí nezaměnitelné médium, které Houser vrství, míchá i nechává samovolně stékat v postupně schnoucích vrstvách jednotlivých obrazových ploch. Vznikají tak charakteristické monumentální obrazy, kde zásahy umělce a vliv přírodních jevů působí ve vzájemné neočekávané interakci.
nahoru