ČR / Liberecký kraj / Liberec / Liberec / Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace

Identita: Útěk z postsovětského prostoru

Výstavy

Pořadatel: Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace, Liberec
Začátek: 26. 4. 2024
Konec: 28. 7. 2024
Druh akce: Výstavy
Web akce: https://www.ogl.cz/
Popis: Výstava se zabývá trvajícími snahami o vymanění se Litvy, potažmo pobaltských států, ze stínu bývalého sovětského svazu a představuje deset litevských umělců různých generací, jejichž díla se zabývají neustálým hledáním vlastního kulturního já, avšak všechny je spojuje neustálé hledání vlastní individuální a kulturní identity. Výstavu pořádá Velvyslanectví Litevské republiky v Praze ve spolupráci s Akademií výtvarných umění ve Vilniusu a Oblastní galerií Liberec a koná se pod záštitou Úřadu vlády České republiky v rámci výročí 20 let České republiky v Evropské unii.
nahoru