ČR / Jihomoravský kraj / Brno – město / Brno / Moravské zemské muzeum – Pavilon Anthropos

Tisíc tváří Amazonie

Výstavy

Pořadatel: Moravské zemské muzeum – Pavilon Anthropos, Brno
Začátek: 17. 5. 2024
Konec: 4. 1. 2026
Druh akce: Výstavy
Web akce: https://mzm.cz/mista/pripravovane-vystavy
Popis: Výstava představuje kulturní a přírodní rozmanitost oblasti Velké Amazonie a přináší vhled do života původních domorodých obyvatel tohoto kulturního areálu. Inovativní a pozoruhodné je, že se jedná v první řadě o jejich vlastní sebeprezentaci, to znamená, že se příslušníci místních etnik na přípravě výstavy významnou měrou podíleli. Návštěvníci tak poznají jejich bohatou kulturu, chápání přírody, mytologii, náboženství, kosmologii a výklad světa, zvyky a rituály.
nahoru