ČR / Liberecký kraj / Česká Lípa / Česká Lípa / Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o.

Autobusový zájezd do Hradce Králové

Exkurze

Pořadatel: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o., Česká Lípa
Datum konání: 1. 5. 2019
Druh akce: Exkurze
Web akce: https://www.muzeumcl.cz/klub_pratel_muzea.html
Popis: Odjezd z České Lípy v 7:00 hodin od muzea. Trasa: Česká Lípa – Hořiněves (rodný domek Václava Hanky) – Hradec Králové (historické centrum s katedrálou a bílou věží, „Zpívající stromy“, elektrárna Hučín s expozicí o obnovitelných zdrojích, největší sladkovodní akvárium v Baarově ulici). Na zpáteční cestě zastávka ve Všestarech u pamětní desky Hynka Jirouše, legionáře a hrdiny II. odboje. Předpokládaný návrat do České Lípy do 18:00 hodin. Cena: 300 Kč, platit možno u Ladislava Smejkala nebo Magdaleny Pujmanové v muzeu.
nahoru