ČR / Jihočeský kraj / Strakonice / Strakonice / Muzeum středního Pootaví Strakonice

Ikonografie Kristova narození a dětství

Přednášky

Pořadatel: Muzeum středního Pootaví Strakonice, Strakonice
Datum konání: 3. 12. 2019
Druh akce: Přednášky
Web akce: https://www.muzeum-st.cz/cs/muzeum/akce-vystavy/sezona-2019/ikonografie-kristova-narozeni-a-detstvi/
Popis: Přednáška prof. PhDr. et Ing. Jana Royta, Ph.D., DSc.zaměřující se na ikonografii Kristova narození a dětství bude pojednávat o pozoruhodných sochách Panny Marie těhotné a o kultu Jezulátka se zvláštním zaměřením na Jezulátko Pražské. Přednáška bude doprovázena bohatou obrazovou dokumentací. Začátek v 17:00 hodin ve Společenském sále Šmidingerovy knihovny, vstupné 20/10 Kč, členové spolku muzea zdarma.
nahoru