ČR / Jihočeský kraj / Strakonice / Strakonice / Muzeum středního Pootaví Strakonice

Hrdelní případy mimořádného lidového soudu České Budějovice 1945–1948

Přednášky

Pořadatel: Muzeum středního Pootaví Strakonice, Strakonice
Datum konání: 26. 3. 2020
Druh akce: Přednášky
Web akce: https://www.muzeum-st.cz/cs/muzeum/akce-vystavy/sezona-2020/hrdelni-pripady-mimoradneho-lidoveho-soudu-ceske-budejovice-1945-1948/
Popis: Mimořádný lidový soud České Budějovice patřil jednoznačně mezi nejpřísnější tribunály poválečné retribuce v ČSR trestající kolaboranty, udavače a válečné zločince. V letech 1945–1948 poslal na smrt 68 osob. Kdo byli tito lidé a čím se provinili? Přednáška z jarního přednáškového cyklu. Přednáší Jan Ciglbauer. Začátek v 17:00 hodin ve společenském sále Šmidingerovy knihovny, vstupné 20 Kč / 10 Kč (členové spolku muzea zdarma).
nahoru