ČR / Hlavní město Praha / Praha / Praha 7 / Národní galerie v Praze – Veletržní palác – Sbírka moderního a současného umění

Mezinárodní mobilita sbírek – Imunita proti zabavení

Semináře

Pořadatel: Národní galerie v Praze – Veletržní palác – Sbírka moderního a současného umění, Praha 7
Datum konání: 6. 10. 2022
Druh akce: Semináře
Web akce: https://www.ngprague.cz/o-nas/stranka/aktuality
Popis: Před jedenácti lety byly ve Vídni soudně zadrženy legálně získané sbírkové předměty dvou státních galerií ve sporu státu se soukromou firmou, který neměl žádnou spojitost se zadrženými díly. Tímto krokem byla narušena nepsaná pravidla mezinárodní mobility kulturního dědictví. Pro obnovení výpůjček z českých státních sbírek se nezbytnými doprovodnými dokumenty pro povolení dočasného vývozu sbírkových předmětů z ČR do zahraniční stala imunita proti zabavení. Cílem tohoto semináře připraveného metodickým centrem ve spolupráci se samostatným oddělením muzeí Ministerstva kultury je připomenout situaci ve Vídni a zhodnotit deset let zkušeností s uplatňováním imunizace sbírek v ČR a se souvisejícím stavem mobility sbírkových předmětů. Předpokládaná kapacita semináře, který je zdarma, je 50 účastníků, rozhodovat bude datum přijetí přihlášky. Registrace na seminář bude otevřena do 30. 9. 2022. Zájemci mohou své přihlášky na přiloženém formuláři zasílat e-mailem na adresu dagmar.jelinkova@ngprague.cz. Seminář proběhne od 10:00 do 14:30 hodin.
nahoru