ČR / Pardubický kraj / Pardubice / Pardubice / Východočeské muzeum v Pardubicích

Rok hudby: Bedřich Smetana

Výstavy

Pořadatel: Východočeské muzeum v Pardubicích, Pardubice
Začátek: 1. 3. 2024
Konec: 15. 9. 2024
Druh akce: Výstavy
Web akce: https://www.vcm.cz/navstivte-nas/vystavy-a-expozice/rok-hudby-bedrich-smetana/?utm_source=ecomail&utm_campaign=2024_02_29_brezen_2024_ve_vychodoceskem_muzeu_v_pardubicich&utm_medium=email&utm_term=79&ecmid=79
Popis: Dvě kulatá výročí a celý rok věnovaný hudbě. Nic nevypovídá lépe o roli skladatele Bedřicha Smetany v české hudbě. Letos uplyne 200 let od narození a 140 let od úmrtí skladatele, jehož dílo je považováno za základní kámen české hudební kultury. Výstava nabízí unikátní pohled na Smetanův život a dílo prostřednictvím výběru zajímavých exponátů z našich sbírek. Mezi hlavní lákadla patří soutěžní návrh pomníku Bedřicha Smetany od Karla Dvořáka, původně zamýšlený pro město Pardubice. Pozoruhodný je také dopis, který Smetana adresoval Dr. Leopoldu Hrušovi. V tomto osobním dopise se skladatel zmiňuje o uspořádání koncertu v Pardubicích, který se nakonec opravdu uskutečnil. Výstava se zaměřuje i na žáky Bedřicha Smetany, Leopolda Hruše a Antonii Štěpánkovou-Goldsteinovou, a přibližuje tak Smetanův vliv na další generace českých hudebníků. Návštěvníci mají jedinečnou příležitost prohlédnout si koncertní pozvánky, které svědčí o popularitě Smetanových skladeb nejen v jeho době, ale i v současnosti.
nahoru