ČR / Jihomoravský kraj / Brno – město / Brno / Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace

Příběhy přeživších: Lety u Písku jako místo paměti holokaustu Romů a Sintů

Výstavy

Pořadatel: Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace, Brno
Začátek: 15. 4. 2024
Konec: 30. 6. 2024
Druh akce: Výstavy
Web akce: https://www.rommuz.cz/cs/praha/vystavy-a-akce/vystava-pribehy-prezivsich/
Popis: Výstava formou biografických medailonků prezentuje osudy přeživších holokaustu Romů a Sintů, kteří prošli internací v tzv. cikánském, fakticky koncentračním, táboře v Letech u Písku. Přibližuje průběh rasového pronásledování spáchaného na tomto místě i dlouholeté úsilí Romů a Sintů o vybudování důstojného památníku a dosažení společenského uznání historické paměti přeživších. Především se však snaží představit jednotlivé osobnosti, díky kterým dnes tuto historii můžeme vyprávět. Cílem je přiblížit rozmanitost romské zkušenosti a rozdílnost životních osudů lidí, kteří byli označeni za „cikány“ a stali se tak obětí nacistického rasového pronásledování. Výstava se věnuje šesti osobnostem, které se podílely na uchování historické paměti: Boženě Růžičkové, Antonínu Studenému, Josefu Lagrynovi, Josefu Serinkovi, Zilli Schmidt a Boženě Pflegerové. Každá z portrétovaných osob je divákům přiblížena pomocí autentických rodinných fotografií a audiozáznamů vzpomínek. Ty zahrnují ukázky z vlastních memoárů, poválečného soudního svědectví nebo rozhovorů s historiky. Vůbec poprvé budou veřejnosti představeny ukázky vzácně dochovaných osobních předmětů spojených s přeživšími. Výstavu uvádí poselství Jany Kokyové, zástupkyně třetí generace přeživších – a přibližuje bytostně osobní rozměr příběhu holokaustu Romů a Sintů a argumentuje naléhavost toho, proč je stále třeba jej vyprávět.
nahoru