Přihlášená muzea a tématické akce

Technické muzeum v Brně
Brno, Purkyňova 105, 612 00
+420 541 421 411
info@technicalmuseum.cz

http://www.technicalmuseum.cz

Mgr.Veronika Glettová
+420 541 421 480
+420 725 932 429
glettova@technicalmuseum.cz
Velká válka
Typ:
Projekt Velká válka je soubor výstav a doprovodných porgramů. Zapojeno je 8 našich předních institucí.
Datum začátku:28.6.2014
Datum konce:31.12.2014
Důraz je kladen na naučnou formu zpracování výstav s ohledem na aktuální trendy. Doprovodné programy s oživenou historií zaujmou všechny generace.
Napříč celou ČR (Brno, Praha, Benešov, aj.)
info@velkavalka.cz
http://www.velkavalka.cz
nahoru