Přihlášená muzea a tématické akce

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 72, 562 01
+420 465 523 653
info@muzeum-uo.cz

http://www.muzeum-uo.cz

Petra Zeidlerová
+420 464 649 555
+420 731 577 724
zeidlerova@muzeum-uo.cz
Na frontě a v zázemí
Typ:
Výstava bude tvořena několika pohledy na období 1. světové války. Exponáty a informace k období velké války budou doplněny o ucelenou prezentaci legií i z poválečného období. To vše dotvoří malby inspirované atmosférou válečných let z dílny soudobého autora.
Datum začátku:25.9.2014
Datum konce:16.11.2014
Výstava poskytne pohled na základní rysy průběhu války s ohledem na Ústí nad Orlicí a okolí. Součástí budou doprovodné programy pro školy a přednášky konající se i mimo prostory muzea.
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 72, 562 01
info@muzeum-uo.cz
+420 465 523 653
http://www.muzeum-uo.cz
nahoru