Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum paměti XX. století, z. ú.
Praha 1, Opletalova 22, 110 00
+420 603 860 454
info@muzeum20stoleti.cz

http://www.muzeum20stoleti.cz

PhDr. Miroslav Urbánek
+420 603 860 454
urbanek@muzeum20stoleti.cz
Rudé století
Typ:
Výstava bude reflektovat století existence KSČ a jejího vlivu na společnost od prvopočátků existence KSČ, přes období demokratické republiky, protifašistické resistence, po období, kdy se ze strany stává státostrana, kdy ovládá a modifikuje mechanismy státu. Projekt představí zásadní dějinné mezníky, ideologické ukotvení, mezinárodní kontext, vůdčí představitele a provázanost českého a slovenského komunismu se sovětským bolševismem. Upozorní na likvidaci tzv. třídních nepřátel, na elitářství komunistických vůdců, na fenomén politických procesů a jejich následnou reflexi, na strnulost normalizačního režimu. Připomene komunistickou cenzuru a propagandu. Výstava povede k zamyšlení naf fenoménem komunismu v českém (československém) a středoevropském historickém kontextu.
Datum začátku:14.5.2021
Datum konce:2.8.2021
true
Park Kampa, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových
Praha 1, U Sovových mlýnů 503/2, 118 00
http://www.museumkampa.cz
nahoru