Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum K-S 14 "U cihelny"
Králíky, Velké náměstí čp. 367, 561 69
+420 603 517 932
ks14muzeum@seznam.cz

http://www.pamatnikkraliky.cz

+420 603 517 932
Památník obětem internace Králíky
Typ:
Památník s historickou expozicí je důstojnou připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Internačním klášterem v Králíkách v letech 1950–1961 prošlo celkem přes 500 osob. Mnozí z nich byli pro svoji víru a přesvědčení dále odsouzeni a vězněni v komunistických věznicích nebo táborech nucené práce na území tehdejší ČSR a někteří na následky útrap zemřeli. V Památníku máte možnost seznámit se s osudy některých z nich. Historická expozice chronologicky přímo navazuje na expozici v nedalekém Muzeu čs. opevnění z let 1935–1938, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ o historii a vývoji čs. státu do roku 1938 a některých souvislostech poválečného vývoje Československa.
Datum začátku:1.3.2022
Datum konce:31.12.2022
true
Památník obětem internace Králíky
Králíky, Velké náměstí čp. 367, 561 69
pamatnikkraliky@centrum.cz
http://www.pamatnikkraliky.cz
nahoru