Cílové skupiny konference


profesní

muzejní pracovníci zejména z prostoru střední Evropy (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko, Rakousko, Německo) s přesahem do všech ostatních evropských států či zámoří ...

pedagogové a studenti vysokých škol
především oborů muzeologie, kulturologie, historie, dějin umění, archeologie, etnologie, kulturní antropologie, architektury ...

mezioborová
sociologové a agentury, které se v minulosti zabývaly průzkumy v muzejním sektoru; pedagogové; architektonické kanceláře, které pracovaly na muzejních stavbách či realizují instalace …

publicisté
novináři z oblasti kultury a společnosti ...

představitelé politického života, státní správy a samosprávy
kulturní a vzdělávací sekce/výbory parlamentu, senátu, hejtmani jednotlivých krajů, zástupci zřizovatelů muzeí a galerií ...

nahoru