Jak se přihlásit na konferenci


Způsob přihlášení:
I. cirkulář (do 31. srpna 2016)
II. cirkulář (do 21. října 2016)
Před zahájením konference (do 14. listopadu 2016)
III. online formulářem

Registrační formuláře budou muzeím zaslány poštou a také prostřednictvím elektronické pošty.
 

Formulář a pozvánka ke stažení:
Přihláška  Dokument Excel
Pozvánka  Dokument Word
Program konference Dokument Word
 

Nabídka ubytování Dokument Wordzvýhodněná nabídka ubytování byla garantována jen do 31. července 2016.
V případě Vašeho zájmu po tomto datu kontaktujte přímo agenturu: cermakova@euroagentur.cz

Online formulář ubytování – přihlášku vyplnit nejpozději do 31. července 2016, po tomto datu již jen na dotaz u agentury.

 
Registrační poplatek:
1000 Kč / osoba = pro členy a zaměstnance pořadatelů (sem patří také členské insituce AMG)
pro přihlášené v rámci I. cirkuláře sleva – 800 Kč / osoba, pro přihlášené v rámci II. cirkuláře sleva – 900 Kč / osoba

100 EUR (2 700 Kč) / osoba = pro ostatní účastníky konference
pro přihlášené v rámci I. cirkuláře sleva – 80 EUR (2 160 Kč) / osoba, pro přihlášené v rámci II. cirkuláře sleva – 90 EUR (2 430 Kč) / osoba

400 Kč / osoba = pro studenty prezenčního studia na vysokých školách
výše registračního poplatku pro studenty je jednotná pro všechny cirkuláře

Registrační poplatky se zasílají na účet Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., MONETA Money Bank, č. ú. 2233905504/0600, 
SWIFT kód: AGBACZPP, IBAN formát účtu: CZ6206000000002233905504 (jako variabilní symbol uveďte IČ instituce) nebo mohou být 
v hotovosti zaplaceny u prezence. Registrační poplatek zahrnuje registraci jednoho účastníka na konferenci, organizační náklady konference, konferenční materiály, tlumočení a občerstvení během jednání. Cestovné a ubytování si hradí účastníci konference sami.


Přihlášky zasílejte na Sekretariát konference:
Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.
Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00  Praha 1 – Nové Město, Česká republika
tel. +420 224 210 037–9
e-mail: amg@cz-museums.cz
http://www.cz-museums.cz

nahoru