Muzeum a změna III.Englich Czech
Praha, Česká republika
17. – 19. února 2009
Pantheon Národního muzea,
Václavské náměstí 68, Praha 1

 

 

 Mezinárodní muzeologická konference na téma

Muzeum a změna III. / The Museum and Change III.

... po třech letech se Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s dalšími subjekty rozhodla uspořádat při příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie třetí ročník mezinárodní konference nazvané Muzeum a změna III. / The Museum and Change III. Její předešlé ročníky v roce 2002 a 2005, se snažily odpovědět na řadu otázek z činnosti muzeí a každodenní muzejní praxe – jak se ve střední a východní Evropě změnily organizační podmínky a sbírkotvorná činnost muzeí po roce 1989; jak se změnil přístup muzeí ke svým klientům a jak nově vychovávat nastupující generace muzejních pracovníků; jak se do činnosti muzeí mohou zapojit dobrovolníci; jaké je místo virtuální reality v muzejní práci; jak profesní organizace ovlivňují chod muzejnictví; jaká je role muzea v moderní společnosti atd. Po třech letech bychom chtěli opět navázat na témata předešlých konferencí; východiskem našeho setkání by mělo být spektrum problémů, kterých se předchozí konference nedotkly, nebo se jimi zabývaly jen okrajově …

... muzea jsou mostem mezi minulostí, přítomností a budoucností, mezi našimi životy a příběhy lidí, kteří tu byli před námi, mezi kulturami, národy, lidmi; místem pro nové zkušenosti, zážitky, poznání. Svět se rychle mění – a muzea se mění s ním. Mění se technologie, způsoby komunikace, přístupy ke klientům, služby. Muzea však zůstávají mostem ­– prostředníkem vědění, chápání, porozumění ...

Konference Muzeum a změna III. / The Museum and Change III. je třetí příležitostí k setkání muzejních pracovníků, pedagogů, studentů ve středoevropském prostoru; naším záměrem je, aby se tato setkávání stala pravidelnými trienálními meetingy nad aktuálními, palčivými – a třeba i trochu kontroverzními – tématy souvisejícími s muzei, jejich klienty a běžnou praxí. 

Cílem našeho setkání by měla být možnost konfrontovat názory na fungování muzejní komunity a nastartovat diskusi na nová muzeologická témata, která budou v příštích obdobích stále více zdůrazňována. Ozřejmit nové trendy muzejní práce a nalézat možné modely pro naši práci. Poskytnout prostor pro mezinárodní diskusi o dalším směřování oboru muzejnictví, prostor ke sdílení zkušeností a vzájemné inspiraci.

nahoru