Asociace muzeí a galerií ČR - Muzeum a změna

Muzeum a změna - 2013Englich Czech
Praha, Česká republika
12.–14. listopadu 2013
Nová budova Národního muzea
Vinohradská 1, Praha 1

 

 

 

Mezinárodní konference na téma

Muzeum a změna IV / The Museum and Change IV


Úkol muzejní dokumentace současnosti má nejen prvořadý význam, ale především, zcela zásadně podmiňuje novou společenskou roli muzeí.
Z. Z. Stránský

... na podzim letošního roku připravuje Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s dalšími subjekty v pořadí již čtvrtou mezinárodní konferenci nazvanou Muzeum a změna IV / The Museum and Change IV. Předešlé ročníky, uskutečněné v letech 2002, 2005 a 2009, se snažily odpovědět na řadu otázek z činnosti muzeí a jejich každodenní praxe – Jak se změnily organizační podmínky, sbírkotvorná činnost a přístup muzeí ke svým návštěvníkům? Jak nově vychovávat nastupující generaci muzejních pracovníků? Jak se do činnosti muzeí mohou zapojit dobrovolníci? Jak profesní organizace ovlivňují chod muzejnictví? Jaká je role muzeí v moderní společnosti? Třetí setkání, uspořádané v roce 2009 u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, zaznamenalo velký zájem muzejní veřejnosti o témata jako výstavba a rekonstrukce muzejních budov, tvorba nových expozic a výstav, marketing a lobbing, ekonomika a kultura, digitalizace a ochrana movitého kulturního dědictví. Čtvrtou konferencí navážeme na témata předešlých jednání a zdůrazníme to, co se v prostoru muzejních institucí za více než tři roky změnilo, co se v nich aktuálně odehrává.

Ústředním tématem našeho setkání bude problematika dokumentace současnosti, a to ve všech oblastech a aspektech muzejní práce. Zaměříme se také na prezentaci nových a nejnovějších dějin a každodennost dvacátého, resp. jedenadvacátého století …

Konference Muzeum a změna IV / The Museum and Change IV je již čtvrtou příležitostí k setkání muzejních pracovníků, pedagogů, studentů, zástupců zřizovatelů muzeí a galerií atd. Naším záměrem je, aby se tato setkávání stala pravidelnými meetingy nad aktuálními tématy souvisejícími s muzei, jejich návštěvníky a každodenní praxí. Téma dokumentace současnosti bude spojovat všech pět plánovaných bloků konference a jistě vyvolá řadu otázek a potřebu hledání odpovědí – Co se vlastně rozumí muzealizací současnosti? Jak je možné dokumentovat současnost? Jak ji prezentovat? Jaká kritéria zvolit při akviziční činnosti? Podíváme-li se za hranice České republiky, zjistíme, že toto téma neřešíme sami. Konferenci proto doplní také významní zahraniční hosté, kteří se s námi podělí o vlastní zkušenosti z této oblasti. Z úvodního teoretického vymezení tématu bychom se měli přenést do oblastí ryze praktických.

Cílem našeho setkání by měla být možnost konfrontovat názory na fungování muzejní komunity, představit nové trendy vývoje oboru muzejnictví v Evropě i v zámoří, poskytnout prostor pro mezinárodní diskusi nad dalším rozvojem a směřováním muzeí, sdílet zkušenosti a vzájemně se inspirovat, reagovat nejen na hlavní téma konference – dokumentaci současnosti ...

nahoru

Jak se přihlásit na konferenci Muzeum a změna?

Chtěli byste se zúčastnit mezinárodní konference, kterou pořádá AMG jednou za tři roky, nebo na jejím programu aktivně participovat?

Přihláška na konferenci Kontaktujte nás