Mezinárodní konference na téma

Muzeum a změna - 2013

Muzeum a změna IV / The Museum and Change IV

 

Konference, pořádaná pod záštitou Ministerstva kultury ČR, se uskuteční ve dnech 12.–14. listopadu 2013 v Nové budově Národního muzea


Tisková zpráva  (116 kB)

Po čtyřech letech se Asociace muzeí a galerií České republiky spolu s Ministerstvem kultury ČR, Národním muzeem, Českým výborem ICOM, Masarykovou univerzitou – Mendelovým muzeem a ve spolupráci s Katedrou etnologie a muzeologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze rozhodla uspořádat čtvrtý ročník mezinárodní konference nazvané „Muzeum a změna IV / The Museum and Change IV“.

Ústředním tématem čtvrté konference bude problematika dokumentace současnosti, a to ve všech oblastech a aspektech muzejní práce. Zaměříme se také na prezentaci nových a nejnovějších dějin a každodennost dvacátého, resp. jedenadvacátého století. Budeme diskutovat o tom, jak se změny v současné společnosti odrážejí v oboru muzejnictví, zda a jak proměňují jeho náplň i poslání, nebo očekávání veřejnosti. Téma jistě vyvolá řadu otázek a potřebu hledání odpovědí.

Třídenní konference Muzeum a změna IV / The Museum and Change IV je již čtvrtou příležitostí k setkání muzejních pracovníků, pedagogů, studentů, zástupců zřizovatelů muzeí a galerií atd. Obohatí ji významní zahraniční hosté, kteří se s námi podělí o vlastní zkušenosti. V jejím rámci proběhne studentská sekce konference, s názvem „Muzeum, muzeologie a studenti“.

Téma dokumentace současnosti bude spojovat všech pět hlavních bloků konference:
I. Dokumentace současnosti – úvod do problematiky
II. Za zdmi muzeí
III. Místa vzdělávání a potěšeníIV. Když rozpočty nestačí
V. Prezentujme a interpretujme současnost

Příspěvky na tato témata přednese 53 přednášejících z Německa, Nizozemí, Slovinska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Indie, Taiwanu, Spojených států, Slovenské a České republiky. Dalších 9 příspěvků zazní na studentské sekci konference. Přihlášeno je přes 270 účastníků z celé České republiky a dalších evropských i mimoevropských států. Ve foyer Nové budovy Národního muzea bude dále možno zhlédnout 7 posterových prezentací, kterými se představí instituce z České a Slovenské republiky.

Veškeré informace jsou zveřejněny na webových stránkách konference http://www.cz-museums.cz/web/muzea_zmeny/.

Konference bude oficiálně zahájena ve Velkém konferenčním sále Nové budovy Národního muzea 12. listopadu 2013 v 10.30 hodin. Potrvá tři dny, od úterý 12. listopadu do čtvrtka 14. listopadu 2013. Dějištěm konference bude po celou dobu jejího konání Velký konferenční sál, v případě studentské sekce pak konferenční sál H, Nové budovy Národního muzea.

Konference se koná pod záštitou a s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky. Partnery konference jsou Promotion and Education, s. r. o., Musoft.cz, s. r. o. a Tru Vue, Inc.
 

Program (251 kB)

Lektoři a resume přízpěvků (316 kB)

Posterové prezentace (54 kB)

Pořadatelé a partneři konference (465 kB)

 

 

nahoru