Program konference


Předběžný časový plán
konference Muzeum a změna VI / The Museum and Change VI:
 

 

24. října 2023 (úterý)

9.00–10.30
Registrace účastníků (foyer Velkého kongresového sálu, Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1)
   
10.30–11.00
Slavnostní zahájení konference (Velký kongresový sál)
   
11.00–12.30
1. blok: Kulturní a přírodní dědictví a role muzeí
   
12.30–13.30
Přestávka na oběd
   
13.30–15.00
2. blok: Nástroje a předpoklady k rozvoji
   
15.00–15.30
Přestávka na malé občerstvení
   
15.30–17.00
3. blok: Z pohledu vědy a výzkumu
   
17.00
Závěr 1. dne jednání, ubytování účastníků
   
18.00–19.30
Volné prohlídky stálých expozic a právě probíhajících výstav Národního muzea
   
19.30–22.00
Společenské setkání účastníků konference v Historické budově Národního muzea (Václavské nám. 68)
   
 

25. října 2023 (středa)

9.00–10.30
4. blok: Nové trendy prezentace a interpretace
   
10.30–11.00
Přestávka na malé občerstvení
   
11.00–12.30
5. blok: Ochrana kulturního a přírodního dědictví
   
12.30–13.00
Závěrečná diskuze účastníků a slavností zakončení konference

 

nahoru