Oragnizační zajištění konference

 

Hlavní organizátor konference

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
 

Spolupracující organizace

Ministerstvo kultury České republiky, Národní archiv, Národní technické muzeum, Český výbor ICOM, Český komitét Modrého štítu, Masarykova univerzita – Mendelovo muzeum a Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty, Katedra etnologie a muzeologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – Geografická sekce.
 

Jednací jazyk

čeština (slovenština) / angličtina; bude zajištěno simultánní tlumočení
 

Sekretariát konference

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika
tel.: +420 224 210 037–9, fax: +420 224 210 047
e-mail: amg@cz-museums.cz
http://www.cz-museums.cz
 

Termín konference

konferenční dny: 22.–24. listopadu 2016
 

Průběh konference

Čtyři jednací bloky s referáty, koreferáty a navazující panelové diskuze.
Podrobný program s organizačními pokyny bude účastníkům konference rozeslán po uzávěrce II. cirkuláře.
 

Pokyny pro autory příspěvků

K vystoupení se mohou přihlásit zájemci s příspěvkem v rozsahu max. 15 minut. Přednášející touto cestou žádáme o dodání názvu přednášky, abstraktu příspěvku (rozsah 15 řádků) a profesního životopisu v rámci I. cirkuláře. Rovněž upozorňujeme, že pro potřeby překladatelů je nutné předložit text příspěvku v tištěné podobě nejpozději týden před zahájením konference, tj. do 14. listopadu 2016. Pořadatelé si vyhrazují právo odmítnout příspěvek či zkrátit časový prostor pro přednesení příspěvku (příspěvky posuzuje a vybírá přípravný výbor konference, který následně sestaví konečnou podobu programu). Přednesené příspěvky budou publikovány v odborné publikaci z konference, která vyjde v roce 2017 (příspěvky projdou recenzním řízením, rozsah textu max. 15 stran a obrazová příloha).
 

Výstupy

Česko-anglická odborná publikace, internetové stránky.
 

Způsob přihlášení

I. cirkulář (do 31. srpna 2016)
II. cirkulář (od vyhlášení do 21. října 2016)
Před zahájením konference (do 14. listopadu 2016)
Registrační formuláře budou muzeím zaslány poštou a také prostřednictvím elektronické pošty.
 

Registrační poplatek

1000 Kč / osoba = pro členy a zaměstnance pořadatelů (sem patří také členské instituce AMG)
pro přihlášené v rámci I. cirkuláře sleva – 800 Kč / osoba, pro přihlášené v rámci II. cirkuláře sleva – 900 Kč / osoba

100 EUR (2 700 Kč) / osoba = pro ostatní účastníky konference
pro přihlášené v rámci I. cirkuláře sleva – 80 EUR (2 160 Kč) / osoba, pro přihlášené v rámci II. cirkuláře sleva – 90 EUR (2 430 Kč) / osoba

400 Kč / osoba = pro studenty prezenčního studia na vysokých školách
výše registračního poplatku pro studenty je jednotná pro všechny cirkuláře

Registrační poplatky se zasílají na účet Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., MONETA Money Bank, č. ú. 2233905504/0600, 
SWIFT kód: AGBACZPP, IBAN formát účtu: CZ6206000000002233905504 (jako variabilní symbol uveďte IČ instituce) nebo mohou být 
v hotovosti zaplaceny u prezence.
Registrační poplatek zahrnuje registraci jednoho účastníka na konferenci, organizační náklady konference, konferenční materiály, tlumočení a občerstvení během jednání. Cestovné a ubytování si hradí účastníci konference sami.

Organizační pokyny
Mapy
Plán přízemí Národního technického muzea
Organizátoři a partneři konference

MHD plán metra s autobusy
MHD – plán metra s tramvajemi
MHD – plán autobusové dopravy z letiště

Více informací k MHD v Praze naleznete na http://www.dpp.cz.

 

nahoru