Program Muzeum a změna V / The Museum and Change V


Program konference
Dokument Word

Curriculum vitae lektorů a anotace příspěvků (317 kB)

 

Program mezinárodní konference Muzeum a změna V / The Museum and Change V, 22–24/11/2016, Praha

22. listopadu 2016, úterý  

9:00–10:30

90 min.

Registrace účastníků konference (foyer Velkého konferenčního sálu Národního archivu)

 

 

 

10:30–11:00

30 min.

Slavnostní zahájení mezinárodní konference Muzeum a změna V / The Museum and Change V (Velký konferenční sál Národního archivu)

 

 

Moderátor: Zita Suchánková, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

 

 

 

 

 

Přivítání pod střechou Národního archivu

Eva Drašarová, ředitelka Národního archivu

 

 

 

 

 

Slavnostní projevy zástupců hlavních pořadatelů konference

Ondřej Dostál, předseda Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

Vlastislav Ouroda, náměstek ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví

Česká komise pro UNESCO

Jana Součková, předsedkyně Českého komitétu Modrého štítu

 

 

 

11:00–13:00

 120 min.

I. blok: Role muzeí ve společnosti – historie a současnost

 

 

Moderátor: Ondřej Dostál, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

 

 

 

11:00–11:30

30 min.

Sociální a reflexivní úloha muzeí v současné společnosti

 

 

Bruno César Brulon Soares, Federal University of the State of Rio de Janeiro – UNIRIO, Rio de Janeiro

11:30–12:00

30 min.

Muzeum – jen konzerva nebo pouhý prostor pro imaginace?

 

 

Jan Dolák, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a muzeológie, Bratislava

12:00–12:30

30 min.

Muzeum v kultuře každodenního života

 

 

Irina Сhuvilova, New Institute for Cultural Research, Moskva

 

 

 

12:30–13:00

30 min.

Koreferáty a diskuse

 

 

 

13:00–14:00

60 min.

Přestávka na oběd

 

 

 

14:00–15:30

90 min.

I. blok: Role muzeí ve společnosti – historie a současnost, pokračování

 

 

Moderátor:

 

 

 

14:00–14:15

15 min.

Technické muzeum současnosti

 

 

Karel Ksandr, Národní technické muzeum, Praha

14:15–14:30

15 min.

Centrum umění Szentendre: Zábava, Zapojení se, Vzdělávání

 

 

Hajnal Kassai, Ferenczy Museum Centre, Szentendre

14:30–14:45

15 min.

Rakouské národní historické muzeum opožděno: Dům historie Rakousko

 

 

Elisabeth Heimann, House of Austrian History, Vídeň

14:45–15:00

15 min.

Národní identita v muzeu ve vztahu ke konstruktivistickým teoriím učení v konsekvencích dnešní doby

 

 

Veronika Kolaříková, Masarykova Univerzita, Pedagogická Fakulta, Katedra sociální pedagogiky, Brno

 

 

 

15:00–15:30

30 min.

Koreferáty a diskuse

 

 

 

15:30–16:00

30 min.

Přestávka na kávu a občerstvení

 

 

 

16:00–18:00

120 min.

I. blok: Role muzeí ve společnosti – historie a současnost, pokračování

 

 

Moderátor:

 

 

 

16:00–16:15

15 min.

Sbírky a muzea jako nástroj panovnické a státní reprezentace a nástroj marketingu

 

 

Pavel Holman, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, Brno

16:15–16:30

15 min.

Česká politika dějin a muzea po roce 1989

 

 

Jakub Jareš, Univerzita Karlova v Praze, Ústav dějin a archiv, Praha

16:30–16:45

15 min.

Fenomén Pavilon Anthropos – 55 let muzea v měnící se společnosti

 

 

Petr Kostrhun, Moravské zemské muzeum, Brno

16:45–17:00

15 min.

História, súčasnosť a perspektívy Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši

 

 

Danka Šubová, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

 

 

 

17:00–17:30

30 min.

Koreferáty a diskuse

 

 

 

17:30–18:00

30 min.

Závěrečná diskuze k I. jednacímu dni konference

 

 

 

18:00

 

Závěr I. jednacího dne

 

 

 

 

 

 

23. listopadu 2016, středa 

9:00–18:00

 

II. jednací den konference (Velký konferenční sál Národního archivu)

 

 

 

 

 

Registrace účastníků konference (foyer Velkého konferenčního sálu Národního archivu)

 

 

 

9:00–10:30

90 min.

II. blok: Aktuální demografické změny v domácím, středoevropském a evropském kontextu

 

 

Moderátor:

 

 

 

9:00–9:30

30 min.

Obyvatelstvo České republiky ve 20. století

 

 

Ludmila Fialová / Alice Velková, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra demografie a geodemografie, Praha

9:30–10:00

30 min.

Obyvatelstvo České republiky: stopy minulosti a očekávaný vývoj v nejbližších dekádách

 

 

Boris Burcin / Tomáš Kučera, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra demografie a geodemografie, Praha

 

 

 

 

 

 

10:00–10:15

15 min.

Současná imigrace do Evropy a situace v ČR

 

 

Robert Stojanov, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální demografie a regionálního rozvoje, Praha

 

 

 

10:15–10:30

15 min.

Koreferáty a diskuse

 

 

 

10:30–11:00

30 min.

Přestávka na kávu a občerstvení

 

 

 

11:00–12:00

 60 min.

II. blok: Aktuální demografické změny v domácím, středoevropském a evropském kontextu – pokračování

 

 

Moderátor:

 

 

 

11:00–11:15

15 min.

Integrace migrantů v Evropě

 

 

Lenka Pavelková, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Geografické migrační centrum – GEOMIGRACE, Praha

11:15–11:30

15 min.

Muzea a uprchlíci aneb Jak se mohou muzea angažovat v současné situaci v zemích, kde problém s uprchlíky skutečně je

 

 

Helena Koenigsmarková, Uměleckoprůmyslové museum v Praze

 

 

 

11:30–12:00

30 min.

Koreferáty a diskuse

 

 

 

12:00–13:00

 60 min.

III. blok: Statistická východiska, ekonomické a technologické předpoklady změn společenské role muzeí

 

 

Moderátor:

 

 

 

12:00–12:15

15 min.

Stav muzejnictví z pohledu statistických dat

 

 

František Šebek, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, Pardubice

12:15–12:30

15 min.

Perspektivy datové základny muzejní statistiky – Benchmarking muzeí

 

 

Petr Macháček, Národní poradenské a informační středisko – NIPOS, Praha

12:30–12:45

15 min.

Muzejní značka kvality – systém registrace a akreditace muzeí a galerií v České republice

 

 

Zdeněk Kuchyňka, Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně / Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

 

 

 

12:45–13:00

15 min.

Koreferáty a diskuse

 

 

 

13:00–14:00

60 min.

Přestávka na oběd

 

 

 

14:00–15:15

 75 min.

IV. blok: Vize a nástroje změny společenské role muzeí

 

 

Moderátor:

 

 

 

14:00–14:15

15 min.

Muzeum 21. století a využití jeho soft power

 

 

Jana Jiroutová, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, Olomouc

14:15–14:30

15 min.

Cesta ke světlu: Koncepce osvětlení Vévodského muzea Gotha 

 

 

Jörg Drewes, Head of Lighting Design in Germany

14:30–14:45

15 min.

Reflexe muzeí v přírodě na proměnu struktury a zájmů návštěvníků

 

 

Ilona Vojancová, Soubor lidových staveb Vysočina, Hlinsko v Čechách

 

 


14:45–15:15

30 min.

Koreferáty a diskuse

 

 

 

15:15–15:45

30 min.

Přestávka na kávu a občerstvení

 

 

 

15:45–18:00

135 min.

Muzeum, muzeologie a studenti II: Studentská sekce konference Muzeum a změna V / The Museum and Change V

 

 

Moderátoři: Lucie Jagošová, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, Oddělení muzeologie, Brno /

/ Jan Dolák, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a muzeológie, Bratislava

 

 

 

15:45–16:00

15 min.

Kultúrne dedičstvo vo vybraných obciach Stredného Pohronia

 

 

Bronislava Šajgalíková, studentka oboru Muzeológie a kultúrne dedičstvo, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

16:00–16:15

15 min.

Prezentace obuvi na veletrzích a v muzeích v Československu v období let 1969–1989

 

 

Magdaléna Trčálková, studentka oboru Muzeologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně

16:15–16:30

15 min.

Repliky na pôde múzeí

 

 

Viliam Mezey, student oboru Muzeológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

16:30–16:45

15 min.

Restaurování vybraných souborů pravěkých a středověkých keramických nádob s ohledem na jejich uložení v depozitáři muzea

 

 

Monika Hadová, studentka oboru Muzeologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně

16:45–17:00

15 min.

Prezentácia archeológie v teréne v projektoch blízkej budúcnosti na Slovensku

 

 

Zuzana Cibuľová, studentka oboru Muzeológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

17:00–17:15

15 min.

Nová etnografická expozícia vo Vajnoroch

 

 

Zuzana Lintnerová, studentka oboru Muzeológie a kultúrne dedičstvo, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

17:15–17:30

15 min.

Príprava zriadenia múzejného zariadenia v obci Hlboké

 

 

Romana Nošková, studentka oboru Muzeológie a kultúrne dedičstvo, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

17:30–17:45

15 min.

Přizpůsobení výstavy „Země černých faraonů“ rodinám s dětmi

 

 

Tereza Žbánková, studentka oboru Muzeologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně

 

 

 

17:45–18:00

15 min.

Závěrečná diskuse k II. jednacímu dni konference

 

 

 

18:00

 

Závěr II. jednacího dne konference

 

 

 

19:00–20:00

 

Volné prohlídky vybraných expozic a výstav Národního technického muzea

 

 

 

20:00

 

Společenské setkání účastníků konference Muzeum a změna V / The Museum and Change V, Národní technické muzeum

 

   

 

   

 

   

 

   

24. listopadu 2016, čtvrtek

9:00–16:00

 

III. jednací den konference (Velký konferenční sál Národního archivu)

Pořádán ve spolupráci s Českým komitétem Modrého štítu

 

 

 

 

 

Registrace účastníků konference (foyer Velkého konferenčního sálu Národního archivu)

 

 

 

9:00–11:00

 120 min.

IV. blok: Vize a nástroje změny společenské role muzeí, archivů a dalších paměťových institucí – Digitalizace

 

 

Moderátor: Jana Součková, Český komitét Modrého štítu

 

 

 

9:00–9:30

30 min.

Informace o současném postupu strategie digitalizace ČR

 

 

Josef Praks, Ministerstvo kultury ČR, Praha

9:30–10:00

30 min.

Právní aspekty digitalizace

 

 

Ivan David, Národní filmový archiv / KMVS, advokátní kancelář, s. r. o., Praha

10:00–10:15

15 min.

Skúsenosti z realizácie projektu Digitálne múzeum

 

 

Martin Pražienka, Digitalizačné centrum, Múzeum Slovenského národného povstania, Banská Bystrica

10:15–10:30

15 min.

Nové nástroje pro evidenci a prezentaci sbírek muzejní povahy v České republice – novinky v CES a DEMUS

 

 

Ivo Rožnovský, Moravské zemské muzeum, Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví – CITeM, Brno

 

 

 

10:30–11:00

30 min.

Koreferáty a diskuse

 

 

 

11:00–11:30

30 min.

Přestávka na kávu a občerstvení


 

 

11:30–13:00

 90 min.

IV. blok: Vize a nástroje změny společenské role muzeí – Digitalizace – pokračování


 

Moderátor: Jiří Smitka, Státní oblastní archiv v Praze


 

 

11:30–11:45

15 min.

Zpřístupnění digitalizovaných materiálů

 

 

Emilie Benešová, Národní archiv, Praha

11:45–12:00

15 min.

Digitalizace a ochrana archivního kulturního dědictví – fikce nebo realita?

 

 

Karel Koucký, Státní oblastní archiv v Praze – SokA Kladno

12:00–12:15

15 min.

eBadatelena ABS: Možnost dálkového zpřístupnění s ohledem na platnou legislativu

 

 

Petr Zeman, Archiv bezpečnostních složek, Praha

12:15–12:30

15 min.

Interaktivní expozice splňující nároky návštěvníků 21. století

 

 

Viktor Plass, AV Media, a. s., Praha

12:30–12:45

15 min.

Biodiversity Heritage Library (BHL): Cesta od papíru k digitální formě

 

 

Ondřej Dostál, Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity, Brno


 

 

12:45–13:00

15 min.

Koreferáty a diskuze

 

 

 

13:00–14:00

60 min.

Přestávka na oběd


 

 

14:00–16:00

 120 min.

IV. blok: Vize a nástroje změny společenské role muzeí – Digitalizace – pokračování

 

 

Moderátor: Vladimíra Hradecká, Český komitét Modrého štítu

 

 

 

14:00–14:15

15 min.

Propojení nejen audiovizuální a fotografické projekce pro prezentaci instrumentáře tradiční lidové hudby

 

 

Jiří Höhn, Národní ústav lidové kultury, Strážnice

14:15–14:30

15 min.

Digitalizace historických fotografií s ohledem na požadavek archivní kvality

 

 

Ladislav Bezděk, Národní památkový ústav, Praha

14:30–14:45

15 min.

Digitální zpřístupnění fondů Národní knihovny ČR: Postupy a zkušenosti


 

Adolf Knoll, Národní knihovna ČR, Praha

14:45–15:00

15 min.

Registr sbírek výtvarného umění

 

 

Vladimíra Mazačová, Rada galerií ČR / Alena Uxová, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

15:00–15:15

15 min.

Problematika zpřístupňování digitalizovaných archiválií v praktických příkladech

 

 

Karolína Šimůnková, Národní archiv, Praha

 

 

 

15:15–15:30

15 min.

Koreferáty a diskuse

 

 

 

15:30–16:00

30 min.

Závěrečná diskuse k III. jednacímu dni konference

 

 

 

16:00

 

Slavnostní zakončení konference Muzeum a změna V / The Museum and Change V

 

 

nahoru